xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfremme og sund aldring med særligt fokus på ulighed i sundhed og ensomhed

Her kan I finde inspiration til, hvordan I kan motivere og engagere sårbare ældre, til at deltage i forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.

Deltagelse i forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, kan bidrage til at sikre, at ældre bevarer trivsel, godt helbred og funktionsevne til at gøre det, der er værdifuldt for den enkelte.

På disse sider kan I få viden om, hvilke faktorer og mekanismer, der kan have betydning for, om ældre deltager i forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, og få inspiration til, hvordan I kan arbejde med virksomme elementer i netop jeres tilbud.

Borgerrejsen Find - Flyt - Fasthold

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en model, der illustrerer en sammenhængende, kontinuerlig proces, som kan anvendes til dette arbejde. Formålet med modellen er, at systematisere hvilke virksomme elementer, I kan fokusere på, når I skal Finde, Flytte og Fastholde deltagere i jeres tilbud.

 

Materialer

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række konkrete materialer, som I bruge til, at

  • skabe et godt samarbejde mellem civilsamfund og kommuner (Find)
  • finde deltagere til jeres tilbud (Find)
  • hjælpe jeres deltagere til at møde op første gang (Flyt)
  • sikre en god opstart for en deltager i jeres tilbud (Flyt).

Herudover er der udarbejdet et materiale, der beskriver, hvilke virksomme elementer I kan fokusere på, når I skal Finde, Flytte og Fastholde deltagere i jeres tilbud.

Se alle materialerne her

Rapport

Rapporten præsenterer resultaterne, herunder en nærmere beskrivelse af hvordan modellen kan bruges, og arbejdet med en undersøgelse om sundhedsfremme og sund aldring, som Sundhedsstyrelsen har gennemført i 2021-2023.

Læs rapporten her

Kortlægning

Kortlægningen har bidraget med viden om, hvilke faktorer og mekanismer, de omfattede tilbud anvender, som kan have betydning for, om sårbare ældre deltager i aktivitetstilbud.

Læs kortlægningen: Tilgange til at motivere og engagere sårbare ældre til at deltage i meningsfulde aktiviteter

Webinar

Undersøgelsen og dens resultater blev præsenteret på et webinar 9. februar 2024.

I webinaret deltog blandt andre Helle Stentoft Dalum, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsens enhed Ældre og demens, sammen med sundhedschef i Varde Kommune Hanne Josefsen, med flere.

Se webinaret her

Baggrund for undersøgelsen

I Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv af 18. december 2020, blev der afsat midler til, at Sundhedsstyrelsen kan gennemføre en undersøgelse målrettet relevante målgrupper af ældre borgere om, hvad der motiverer og engagerer dem til at deltage i forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

Se aftalen her.


Øvrigt materiale

Nedenfor er oplistet en række eksempler på materialer fra civilsamfundsaktører, som ligeledes kan bruges som inspiration.

Herudover kan det med fordel overvejes at undersøge, om jeres kommune har udarbejdet lignende materialer.

 

Redskab til netværksanalyse

 

Hvordan finder vi de ældre som oplever ensomhed og sårbarhed?

 

Mødesteder – Praktisk guide for frivillige, som får fællesskaber til at gro

 

Velkommen i Foreningen

 

Den gode velkomst

 

Den gode velkomst 

 

Det gode værtskab – Et arrangement bliver bedre af en god vært

 

God Kommunikation: 8 tips til medlemspleje i foreningen

Opdateret 08 FEB 2024