xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anmeldelser af nye lægemidler

Sundhedsstyrelsen anmelder nye lægemidler, der forventes at kunne iværksættes i almen praksis. Her kan du se vores vurderinger af nye lægemidler og deres plads i behandlingen.

Sundhedsstyrelsens anmeldelser af nye lægemidler bygger på en gennemgang af det nye lægemiddels effekt, bivirkninger og pris sammenlignet med relevante alternativer. Anmeldelserne udarbejdes af Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen.

Der anmeldes alene nye lægemidler eller formuleringer, der opstartes i almen praksis. Lægemidler, som kun bruges som specialistbehandling, anmeldes ikke.

Formålet med præparatanmeldelserne er at give en vurdering af nye lægemidler og deres plads i behandlingen ud fra en vurdering af effekt, bivirkninger og pris.

Anmeldelserne kan opdateres inden for det første år, hvis ny viden giver anledning til væsentlige ændringer. Hvis anmeldelsen er over ét år gammel, opdateres den som udgangspunkt ikke.

Sådan anmelder vi lægemidlerne

I vores vurdering af effekt og bivirkninger lægges der vægt på sammenlignende studier. Vi tillægger derfor randomiserede, kontrollerede studier med aktiv komparator størst vægt. Randomiserede, kontrollerede studier med placebo som sammenligningsgrundlag kan dog også indgå i anmeldelsen.

Se alle præparatanmeldelser

Opdateret 13 NOV 2023