xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Oversigt over stoffer

De fleste unge prøver aldrig stoffer, men alle unge risikerer at få tilbud om det. Derfor er det godt, hvis unge ved noget om stofferne, og hvorfor de er farlige. På disse sider kan du læse om de forskellige stoffer og finde links til mere information.

Begrebet narkotika bruges ofte om alle de psykoaktive stoffer, der er forbudte. Men begrebet dækker over mange stoffer med meget forskellige virkninger og risici. Groft sagt kan man dele stofferne op i tre grupper:

  • Stoffer, der virker sløvende – for eksempel hash, heroin og GHB 
  • Stoffer, der virker stimulerende – for eksempel amfetamin, kokain og ecstasy
  • Stoffer, der giver hallucinationer – for eksempel lsd, meskalin og psilocybinsvampe
Opdateret 06 APR 2022