xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Internationalt samarbejde til bekæmpelse af narkotikaproblemer

Danmark indgår via Sundhedsstyrelsen i flere internationale fora til bekæmpelse af narkotikaproblemer – både globalt, i EU-regi og mellem de nordiske lande.

Det internationale samarbejde om bekæmpelse af narkotikaproblemer er omfattende, fordi den illegale handel med stoffer er international, og fordi indsatsen imod narkotikaproblemer bygger på FN-konventioner.

Globalt samarbejdes der gennem FN og underorganisationer, især United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) og World Health Organisation (WHO).

I EU-regi samarbejdes der især via European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

De nordiske lande samarbejder desuden om rusmiddelforskning i Nordens velfærdscenter i Finland, der er en institution under Nordisk Ministerråd.

United Nations Office on Drugs and Crime

EMCDDA

Det europæiske overvågningscenter for narkotikamisbrug, EMCDDA, blev oprettet i 1993. Formålet er at give EU og medlemsstaterne objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om narkotika- og narkotikamisbrugsproblemerne og konsekvenserne heraf.

Centeret arbejder blandt andet med:

  • Overvågning af narkotikasituationen
  • Overvågning af initiativer til bekæmpelse af narkotikaproblemet
  • Gennemførelse af fællesaktionen (Joint Action) fra 2005 vedrørende overvågning af nye psykoaktive stoffer
  • Overvågning af strategier og politikker på nationalt og EU-plan samt virkningerne heraf på narkotikasituationen

I alle medlemsstaterne (samt Norge og Tyrkiet) er der udnævnt en national samarbejdspartner for EMCDDA – et såkaldt Focal Point. Sundhedsstyrelsen varetager denne opgave i Danmark. Som Focal Point samarbejder vi med EMCDDA og de andre nationale Focal Points i det såkaldte REITOX-samarbejde.

I REITOX-samarbejdet er Sundhedsstyrelsen forpligtet til at bidrage med informationer om narkotikasituationen i Danmark. Dette sker primært ved udarbejdelsen af temarapporter og statistik med de nyeste epidemiologiske data og informationer om dansk lovgivning og politik, samt nationale indsatser indenfor efterspørgselsbegrænsning (forebyggelse og behandling af narkotika). Vi samarbejder også om overvågning af nye psykoaktive stoffer i Europa.

EMCDDA

Nordens velfærdscenter

Nordens Velfærdscenter (NVC) er en institution under Nordisk Ministerråd og et nordisk samarbejdsorgan for rusmiddelforskning. NVC har til opgave at fremme og udvikle samarbejdet mellem forskere, forskerudvikling og samnordiske forskningsprojekter.

Institutionen skal desuden være bindeled mellem forskningen og dens brugergrupper (administratorer og praktikere på rusmiddelområdet). NVC udgiver selv publikationer og nyhedsbrev, og samarbejder desuden med Nordisk Alkohol- og Narkotikatidsskrift.

Nordens Velfærdscenter

Nordisk Rusmiddelseminar

Sundhedsstyrelsen arrangerer og deltager årligt i et nordisk rusmiddelseminar med fokus på udvikling af det rusmiddelforebyggende arbejde i Norden.

International lovgivning

Danmark har tilsluttet sig de 3 FN-konventioner, der regulerer området internationalt:

  • Den almindelige narkotikakonvention, enkeltkonventionen (1961) der begrænser anvendelsen af "klassiske" euforiserende stoffer (opium, cannabis, coca) til medicinske og videnskabelige formål. 
  • Psykotropkonventionen, (1971) der handler om kontrol med andre psykoaktive stoffer (centralstimulerende stoffer, hallucinogener, sove- og nervemedicin). 
  • Konventionen mod ulovlig håndtering af narkotika og psykotrope stoffer (1988) handler om at forstærke det internationale samarbejde og indsatsen imod illegal produktion, handel og hvidvaskning af fortjenester fra det illegale marked.
Opdateret 06 DEC 2022