xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket rygestoptilbud til særlige grupper (Rygestoppuljen) 2020-2023

Med aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 40 mio. kr. til en forsøgsordning med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere, der indgår i et rygestopforløb, med henblik på at styrke kommunernes forebyggelsesindsats over for udsatte borgere.

Puljens formål er at understøtte og styrke kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere, der ryger og gerne vil have hjælp til et rygestop.

Målet er, at flere borgere med en psykisk lidelse opnår røgfrihed gennem tilbud om og deltagelse i et kommunalt kvalitetssikret fleksibelt rygestopforløb.

Forekomsten af rygning er to til tre gange højere blandt personer med psykisk sygdom sammenlignet med den øvrige befolkning.

Rygning er en betydelig medvirkende faktor i den betydelige oversygelighed og – dødelighed, der er for personer med psykisk sygdom. En reduktion i antallet af personer, der ryger i gruppen af borgere med psykisk sygdom, vil bidrage til at mindske denne ulighed.

Midlerne er udmøntet til kommunale projekter med fokus på rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin primært målrettet personer med psykisk lidelse, der ønsker hjælp til et rygestop.

Projektkommunerne kan også bruge puljemidler til andre udsatte borgere, fx borgere med anden afhængighed eller hjemløse, hvor det fagligt vurderes, at der er behov for udvidet støtte i forbindelse med rygestop i forhold til kommunens standardforløb.

Følgende kommuner har fået tildelt puljemidler

19 projekter / 24 kommuner

 • Brønderslev - Røgfrihed for alle
 • Esbjerg - Fleksibelt rygestopforløb for borgere med psykiske lidelser i Esbjerg Kommune
 • Favrskov - Sammen om et sundt og røgfrit liv
 • Haderslev - Dit rygestop er vi sammen om
 • Helsingør - Rygestoprådgivning til socialt udsatte 
 • Holstebro, Lemvig og Struer (samarbejdsprojekt) - Tobaksforebyggelse målrettet særlige grupper i NordVest
 • Horsens - Lige muligheder for røgfrihed i Horsens Kommune
 • Køge, Stevns og Faxe (samarbejdsprojekt) - Styrket rygestoptilbud til særlige grupper
 • Nyborg - Røgfri Sammen rygestop til særlige grupper 
 • Randers - Tobaksfrit Liv
 • Rebild - Røgfri Psykiatri
 • Roskilde - Drop smøgen - stop røgen! Et kommunalt, tværfagligt samarbejde mellem socialområdet og sundhedsområdet
 • Silkeborg - Røgfrit liv - fleksibel støtte til mennesker med psykisk sårbarhed 
 • Skanderborg og Odder (samarbejdsprojekt) - Vi vil og vi kan
 • Svendborg - Farvel og Tobak
 • Vejen - Røg i Vejen
 • Vejle - Udvidet rygestopindsats til borgere tilknyttet psykiatrien i Vejle Kommune 
 • Viborg - Smid smøgerne og stop røgen - få hjælp til rygestop i psykiatrien
 • Ærø - Styrket rygestopindsats for borgere i socialpsykiatrien samt udsatte borgere i øvrigt i Ærø Kommune


Relevant materiale udviklet af projektkommunerne med puljemidler vil løbende blive offentliggjort på denne side. Der er ikke afsat midler til evaluering af rygestoppuljen. 

Opdateret 11 JAN 2021