xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Handlingsplan for LGBT+-personer

I 2022 lancerede regeringen handlingsplanen ”Plads til forskellighed i fællesskabet”, der havde til formål at fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+-personer, som gælder fra 2022-2025. Handlingsplanen rummer en række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. Under fokusområdet ”Vi skal forbedre LGBT+ personers sundhed og trivsel” er fem initiativer forankret i Sundhedsstyrelsen.

Opdateret 09 MAR 2023

LGBT+-personer har historisk oplevet en løbende udvikling og forbedring af deres rettigheder i Danmark samt en stigende social og kulturel accept i det danske samfund. I dag er friheden til at vælge sin partner og til at leve åbent med sin seksuelle orientering og kønsidentitet grundlæggende i det danske samfund.

Mange LGBT+-personer i Danmark er ressourcestærke mennesker, som lever deres liv frit, med børn, arbejde og et aktivt fritidsliv. Data og undersøgelser tyder dog på, at LGBT+-personer har højere risiko for udsathed og mistrivsel end den øvrige befolkning. LGBT+-personer har bl.a. oftere smerter eller ubehag, føler sig oftere stressede, drikker mere og forsøger tre gange så ofte at begå selvmord sammenlignet med resten af den danske befolkning.

Handlingsplanen rummer derfor en lang række initiativer, der sætter bredt ind over for de udfordringer LGBT+-personer kan møde i Danmark og globalt. Initiativerne er delt op i seks fokusområder og rummer desuden en række tværgående initiativer.

De fem fokusområder er:

 • Vi skal anerkende LGBT+ familier I Danmark skal alle familier føle sig anerkendt.
 • Vi skal tage ansvar for LGBT+ børn og unges trivsel
 • Vi skal bekæmpe partnervold, seksuelle overgreb og had mod LGBT+ personer
 • Vi skal forbedre LGBT+ personers sundhed og trivsel
 • Vi skal stå fast på retten til at være den, man er – også ude i verden

Sundhedsstyrelsen spiller en central rolle for implementeringen af en række initiativer under fokusområde 4. Du kan læse mere om initiativerne på siderne herunder.

Plads til forskellighed i fællesskabet: LGBT+ handlingsplan 2022-2025

Hvad betyder LGBT+?

LGBT+ er engelsk og står for ”Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender”. På dansk bruger man følgende betegnelser for LGBT+-personer:
 • Bøsse bruges i betydningen homoseksuel mand og lesbisk i betydningen homoseksuel kvinde
 • Biseksuel bruges i betydningen personer, som er seksuelt, romantisk og/eller følelsesmæssigt tiltrukket af både kvinder og mænd
 • Transkønnede bruges i betydningen personer, hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen
 • Plusset bruges i betydningen personer født med en kønsanatomi, reproduktive organer og/eller kromosomelle mønstre, der ikke passer klart på den typiske definition af hankøn eller hunkøn
  (Kilde: Regeringens handleplan for LGBT+-personer)