xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kommunal kvalitetsplanlægning

Sundhedsstyrelsen arbejder med anbefalinger til kommunale sundhedsindsatser, både når det gælder eks. forebyggelse, genoptræning og sygeplejefaglig behandling. I visse tilfælde stilles der også krav til indsatsen.

Sundhedsstyrelsen har udgivet 12 forebyggelsespakker, som beskriver best practice for 12 kendte risikofaktorer, som har betydning for borgernes sundhed, eksempelvis rygning, alkohol, fysisk aktivitet og hygiejne. Forebyggelsespakkerne indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatser i kommunerne.

Læs mere om forebyggelsespakkerne til kommunerne

Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som beskriver krav til indholdet i og tilrettelæggelsen af de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Læs anbefalingerne til de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Sundhedsstyrelsen kommer også med anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom som beskriver kommunale tilbud vedrørende sygdomsmestring, rygeafvænning, fysisk træning, ernæring og alkoholrådgivning 

Læs anbefalingerne om kommunale tilbud til borgere med kronisk sygdom

Endelig er Sundhedsstyrelsen ansvarlig for Vejledning om hjemmesygepleje, der beskriver kommunalbestyrelsens forpligtelser vedrørende hjemmesygepleje og indeholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunernes tilrettelæggelse af hjemmesygeplejen

Læs vejledningen om hjemmesygeplejen  

 
Opdateret 03 NOV 2020