xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Er du i øget risiko for alvorligt forløb af covid-19 eller influenza, anbefales vaccination

Personer, der er i øget risiko for et alvorligt forløb af covid-19 og influenza, anbefales at blive vaccineret mod covid-19 i efteråret. Retningslinjerne for, hvem der er omfattet, og hvordan de bliver vaccineret, ligger nu klar.

13 SEP 2022

Alder er den altoverskyggende selvstændige risikofaktor for et alvorligt forløb med covid-19. Derfor anbefales personer på 50 år og derover vaccination mod covid-19. Langt de fleste yngre personer vil ikke være i risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Visse sygdomme og tilstande kan dog uanset ens alder øge risikoen for, at man bliver alvorligt syg af covid-19.

”Hvis man er i øget risiko for at få et alvorligt forløb af covid-19 eller af influenza, skal man vaccineres i begyndelsen af oktober. Hvis man er i tvivl om, om man skal vaccineres, så er der hjælp at hente i vores informationsmateriale. Man kan også tale med den læge, der behandler en på sygehuset eller den praktiserende læge.” siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

De nye retningslinjer beskriver, hvilke sygdomme og tilstande der er forbundet med en øget risiko for at alvorligt forløb af covid-19. Det gælder blandt andet personer med nedsat immunforsvar, alvorlig hjerte- lunge-, eller nyresygdom og personer i behandling for kræftsygdom. Nære pårørende til personer med et svært nedsat immunforsvar anbefales også vaccination.

Læs her hvilke personer, der er i øget risiko

Derudover har Sundhedsstyrelsen genbesøgt vidensgrundlaget for vaccination af gravide, og anbefaler på den baggrund, at gravide uanset trimester tilbydes booster-vaccination mod covid-19.

Personale i sundhedssektoren og ældreplejen anbefales vaccination mod covid-19

Udover personer i øget risiko, anbefaler Sundhedsstyrelsen også vaccination mod covid-19 til personale i sundhedssektoren og ældreplejen samt dele af socialområdet, som har tæt kontakt med personer med øget risiko i forbindelse med opgaver indenfor pleje, omsorg og behandling.

”Når vi vaccinerer personale i sundhedsvæsen og ældresektor, så lægger vi et ekstra lag af beskyttelse om de sårbare borgere og patienter, som personalet har tæt kontakt til. Det er borgere, som er i øget risiko for et alvorligt forløb af covid-19 på grund af sygdom, alder eller som har mindre effekt af vaccination på grund af immunsvækkelse,” siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Sådan bliver du vaccineret

Hvis du anbefales vaccination på baggrund af din sygdom eller tilstand og ikke din alder, modtager du ikke en invitation. Det gælder både vaccination mod covid-19 og influenza.

 

Her vil du i stedet kunne bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter ved at:

  • gå ind på www.vacciner.dk og bekræfte, at du er i målgruppe for vaccination. Hvis du er i tvivl, om du er i målgruppe for vaccination, kan du udfylde et vejledende spørgeskema, som også findes på vacciner.dk og derefter bestille tid, hvis du er i målgruppe.
  • tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig. Herefter kan du selv bestille tid på www.vacciner.dk. I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere dig med det samme.

Hvis du er sundheds- eller plejepersonale eller ansat inden for udvalgte dele af socialområdet, vil din arbejdsplads oplyse, om de tilbyder vaccination.

 

Du kan også altid få hjælp af din region til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling.

 

Du kan blive vaccineret fra den 1. oktober, men allerede bestille din tid på www.vacciner.dk fra 20. september.

 

Du kan i nogle regioner blive vaccineret hos nogle praktiserende læger eller på nogle apoteker.