xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Få besøg af værdighedsrejseholdet i 2023

Videnscenter for værdig ældrepleje kan igen tilbyde kommuner og private leverandører på ældreområdet at få besøg af Værdighedsrejseholdet. Her kan I gennemføre et praksisnært læringsforløb, som kan hjælpe jer til at styrke værdigheden i ældreplejen.

19 AUG 2022

Vil I arbejde med at skabe endnu mere trivsel og livsglæde blandt borgerne gennem konkrete redskaber og metoder, der gør jer klogere på borgerens livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed? Så har I som kommune eller privat leverandør på ældreområdet igen mulighed for at få besøg af Værdighedsrejseholdet i 2023.

Værdighedsrejseholdet afholder praksisnære læringsforløb, der tager udgangspunkt i den eksisterende viden om selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed på plejeenheden. Gennem praksisnær læring og aktionslæring opnå medarbejderne kompetencer til at styrke det daglige arbejde med værdighed i ældreplejen. I læringsforløbet er der fokus på, at skabe forandringer og at I nemt kan overføre viden og de tillærte metoder og redskaber til hverdagen, så de skaber værdi for borgerne og jer.

”Vi er glade for, at vi kan tilbyde forløb i 2023 til kommune og private leverandører og sammen med dem arbejde med at styrke en værdig ældrepleje. Læringsforløbene har fokus på relationen og mødet mellem medarbejderne, borgerne og pårørende. Vi håber, at de nye forløb kan være med til, at skabe endnu mere faglig refleksion i det daglige arbejde. Vores praksisnære læringsforløb med rejseholdet er efterspurgte. Derfor ser vi frem til, at vi igen kan støtte det store arbejde, som engagerede medarbejdere hver dag udfører for at forbedre trivslen og livsglæden hos borgerne,” fortæller Marekka Staal Jensen, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Forløbene strækker sig fra ultimo marts 2023 til primo december 2023. Puljen kan søges af kommuner og private leverandører på ældreområdet, herunder selvejende institutioner, friplejebogligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen