xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kom på kursus i at arbejde med evidensbaseret medicin

Sundhedsstyrelsen har åbnet for tilmelding til et gratis endagskursus, der giver en introduktion til at arbejde med evidensbaseret medicin og evidensmetoden GRADE

04 OKT 2022

GRADE-metoden bliver brugt, når der udarbejdes nationale kliniske anbefalinger i Sundhedsstyrelsen. På kurset får du information om metoden og praktiske redskaber til at vurdere tiltroen til evidens.

”Kurset er rigtig relevant for dig, hvis du skal udarbejde kliniske anbefalinger, retningslinjer eller behandlingsvejledninger. Det giver både en god introduktion til metoden, hvad du skal være opmærksom undervejs, og hvordan den videnskabelig evidens kan omsættes til konkrete kliniske anbefalinger. Du får også en række eksempler på, hvordan vi bruger GRADE-tilgangen i vores arbejde med nationale kliniske anbefalinger”, fortæller Simon Tarp fra Sundhedsstyrelsen.

Kurset tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens metodehåndbog og består af en kombination af undervisning og praktiske øvelser. Du får blandt andet indsigt i:

  • hvordan du kan konkretisere en klinisk problemstilling,
  • hvad der skal til for at kunne lave en systematisk litteratursøgning,
  • hvordan du kan vurdere kvaliteten af videnskabelige studier

Kurset er målrettet arbejdsgruppedeltagere i Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Anbefalinger (NKA), men er åbent for alle som er interesserede i arbejdet med evidens baseret medicin og GRADE-metoden.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til NKRsekretariat@sst.dk

Læs mere om kurset her

Metodehåndbogen: Model for udarbejdelse af Nationale kliniske retningslinjer

Kursusdage

Torsdag den 27. oktober kl. 9.30 - 15.00 i Sundhedsstyrelsen

 

Tirsdag den 29. november kl. 9.30 - 15.00 i Sundhedsstyrelsen

 

Endvidere tilbydes et online kursus af en varighed på 3 timer:

Torsdag den 3. november kl. 12.30 - 15.30

 

Undervisere ved kurset er metodekonsulenterne Mina Nicole Händel og Anja Ussing fra Sundhedsstyrelsen, som begge har flere års både praktisk og teoretisk erfaring med GRADE-metoden og udvikling af evidensbaserede af anbefalinger.