xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Bestyrelser på plejecentre

Brønderslev Kommune

Bestyrelser på plejecentrene - Fælles lokalt ansvar

Opdateret 27 DEC 2022

Beskrivelse

Brønderslev Kommune har i dette projekt arbejdet med at styrke omsorgen og nærværet i ældreplejen i to spor: I Spor 1 er der arbejdet med bestyrelser på plejecentre og i Spor 2 er der arbejdet med kvalitetsteams. Formålet med bestyrelserne var at styrke omsorg og nærvær på plejecentre ved at gentænke kvalitetsarbejdet gennem etablering af bestyrelser og brugerpanel. Bestyrelserne har bestået af lokale borgere og ildsjæle, frivillige og pårørende med en lokal interesse for det enkelte plejecenter, ældreområdet i kommunen og eventuelt en pårørende til en beboer på plejecentret.

Bestyrelserne har fungeret som et sparringsorgan til plejecenterlederen, og understøttet ledelsen i drift og udvikling af plejecentret. Formålet med kvalitetsteams har været at skabe rum til at arbejde med løsninger på de konkrete udfordringer, som plejecentrene står overfor. For at skabe rum til det lokale kvalitetsarbejde blev der foretaget en gennemgang af dokumentationen med fokus på at fjerne unødvendig dokumentation og ensrette kvaliteten af den dokumentation, der allerede blev foretaget.

Erfaringer

  • De fleste bestyrelser har ønsket at være sparringspartner til plejecenterlederen og adskiller sig fra beboer-pårørende råd og centerråd ved at give sparring og feedback til plejecenterlederen om drift og udvikling af plejecenteret.
  • Bestyrelserne har arbejdet forskelligt ud fra medlemmernes interesser, motivation og kompetencer, hvilket har sikret ejerskab og lyst til at fortsætte i bestyrelsesarbejdet.
  • Størstedelen af plejecentrene har oplevet, at kvalitetsteams har været en god ramme i forhold til at arbejde endnu mere systematisk med kvalitet på plejecentrene.

Materialer fra projektet

Håndbog vedr. dokumentation i FSIII

Plakat ift. dokumentationspraksis 

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Det kan være en god ide, at have plejecentrenes historie, økonomi, kultur og værdier for øje. Konteksten og udfordringerne på landets plejecentre varierer fra kommune til kommune, og ledelsen og medarbejdernes indstilling til bestyrelser varierer også, hvilket kan udfordre processen.
  2. Det er vigtigt med administrativ støtte til både bestyrelser og kvalitetsteams for at sikre sammenhæng og systematik i kvalitetsarbejdet såvel som i dialogen mellem bestyrelser, kvalitetsteams og plejecenterledere.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden