xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Digitalisering skal gøre hverdagen nemmere - men ikke alle borgere kan være med på det digitale spor

Digitalisering byder på mange spændende muligheder og kan gøre hverdagen lettere for mange, både for unge og ældre, men ikke alle har de digitale færdigheder, der skal til for at være med.

Projektledelsen fortæller om forventelige gevinster ved udvikling af en borgerbooking app, om de udfordringer projektet har mødt ifm. udviklingen samt overvejelser, der er relevante, når der udvikles digitale løsninger på ældreområdet.

Hvorfor udvikle en borgerbooking app?

Et spor i Varde Kommunes projekt Styrket omsorg og nærvær i hjemmeplejen har været at udfordre de eksisterende rammer for leveringstidspunkter af visiterede ydelser. En udpeget hjemmeplejegruppe undersøger derfor i projektperiode, hvordan ydelserne kan planlægges i dialog med borgeren. Formålet er at gøre graden af borgernes selv- og medbestemmelse i tilrettelæggelsen langt højere end i almindelig hjemmeplejepraksis. For at understøtte at muligheden for fleksibel hjemmehjælp udnyttes fuldt ud, er der indgået samarbejde med firmaet Edora om at udvikle en borgerbookning app.

Forventelige gevinster for borgeren

Det forventes, at borgerbooking app´en vil kunne præge borgernes hverdag positivt, i det den vil;

  • Øge medbestemmelsen ifm. planlægning af aftaler
  • Øge oplevelsen af tryghed gennem overblik over hvilket personale, der kommer på besøg ifm. de forskellige visiterede ydelser
  • Give overblik over alle aftaler på tværs af kommune, region og praktiserende læger
  • Gøre det nemmere at huske aftaler, da der forud for aftaler løbende modtages notifikationer
  • Gøre det nemt at aflyse planlagte besøg

Forventelige gevinster for kommunen

Udover at borgerne vil kunne opleve forskellige gevinster med borgerbooking app´en, vil der også være flere gevinster for kommunen;

  • Reducering af antallet af dobbeltbookinger på tværs af offentlige myndigheder
  • Færre forgæves besøg i hjemmeplejen
  • Mindre administration til håndtering af aflysninger

Udfordringer ifm. udviklingen af borgerbooking app´en

Desværre har Edora i projektperioden været udfordret af, at de har haft udviklere som har fået stillinger andre steder og efterfølgende har der været manglende ansøgere til de ledige stillinger. Derudover har det været nødvendigt for Edora at sætte ekstra kræfter på et allerede udviklet system, hvor nye ukendte problematikker opstod.

Dette har tilsammen betydet, at det endnu ikke har været muligt at afprøve appen i Hjemmeplejen. App’en er udviklet, men arbejdet med at sikre integrationen mangler, så både borgere og hjemmepleje får den optimale løsning af den udviklede App. Det forventes dog, at det med projektforlængelsen bliver muligt at starte en test af appen, evt. med en forlængelse efter endt projektperiode.

Målgruppens digitale kompetencer

Udover de praktiske udfordringerne, der har været ifm. udviklingen af borgerbooking app´en er det blevet synligt, at der generelt kan være en udfordring i at kommunikationen i stigende grad fremadrettet kommer til at foregå digitalt mellem borger og kommunen.

Selvom mange ældre har adgang til og allerede bruger IT flittigt, er der også en større andel af den ældre generation, der ikke har. For at få en fornemmelse af omfanget blev ca. 150 borgere i starten af projektet interviewet, bl.a. omkring deres digitale ressourcer for at blive klogere på hvor meget tid der kunne forventes afsat til understøttelse af dette. Interviewene viste, at det var meget få borgere, der havde erfaringer med smartphone, IPad, PC mm, og dermed ikke særlig stor erfaring med at anvende digitale løsninger. Selvom der i udviklingen af borgerbooking app’en har været stor fokus på enkelthed og at gøre læring og anvendelse så nem som muligt, vil mange borgere fortsat have vanskeligt ved at tage app´en i brug uden forud at modtage hjælp og vejledning.

Selvom der i årene frem nok vil ske en stor udvikling af borgernes viden og færdigheder på de digitale fronter, er det vigtigt, at vi fortsat forholder os realistiske til borgernes forskellige evner for digitalisering, når vi udvikler og implementere digitale løsninger. Vi skal fra starten indtænke og planlægge differentierede hjælpeindsatser og information, der kan klæde borgerne på til at mestre de nye redskaber, så de også kan opleve de gevinster der følger med.

Opdateret 31 MAJ 2022