xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Erfaringer med at øge fleksibilitet og selvbestemmelse hos borgerne i Greve Kommune

Greve Kommune har iværksat en række initiativer, der skal gøre dagligdagen mere fleksibel for kommunes ældre borgere og øge deres selvbestemmelse. Det har vi gjort ved at etablere en række nye tiltag, der skal give borgeren mere valgfrihed og lette de administrative arbejdsgange, således det bliver nemmere for borgerne at være selvstændige og indgå i de sociale fællesskaber, som de har lyst til.

”Det er ikke kommunens planlægning, der skal diktere, hvornår Gerda får gjort rent. Gerda skal også kunne bestemme selv. Og hvis det fra kommunen er planlagt, at Gerda skal have støvsuget hver tirsdag formiddag, men det passer Gerda dårligt, så skal Gerda kunne vælge, at hun hellere vil have støvsuget om eftermiddagen. Med hjemmesiden ”Mit Liv – Mit Valg” kan vi gøre det simpelt og sikre, at der er så lidt administrativt arbejde som muligt forbundet med det. Alle har bedst af selv at bestemme så meget som muligt, så længe som muligt” fortæller Jacob Fog Topp.

De enkelte tiltag:

Bytte og ændre visiterede hjemmehjælpsindsatser:
Kognitivt velfungerende borgere over 75 år med visiteret hjælp har fået mulighed for på udvalgte indsatser at bytte og ændre deres hjælp til en anden hjælp, der giver mening for den enkelte borger. Vi har udvalgt indsatser, som borgerne godt kan undvære dele af eller helt i en begrænset tidsperiode. Udvalget indsatser såsom bad, hverdagsaktiviteter og rengøring kan byttes eller ændres til anden hjælp. Vi har sammen med plejen udarbejdet en inspirationsliste, som borgerne kan lade sig inspirere af ift., hvilken anden hjælp de kan bytte deres indsats til, fx vende topmadras, tage julepynt frem og dække op til gæster.

Overblik over aktiviteter og fællesskaber:
I samarbejde med Greve Kommunes Center for Kultur & Fritid og Center for Sundhed og Omsorg, Frivilligcenter Greve og sundheds- og forebyggelseskonsulenter har projektet sat fokus på aktiviteter og fællesskaber i Greve Kommune. Vi har skabt et overblik over kommunens relevante foreninger og tilbud til seniorer. Fokus har været på aktiviteter og fællesskaber, der kan tage imod nye borgere med det samme, bevare det gode ældreliv og dermed kan forebygge og modvirke ensomhed. Overblikket er udgivet som en folder. Dertil har projektet indgået et samarbejde med flere foreninger i form af seniorpartnerskaber, der har haft til formål at udbrede foreningens aktiviteter og øge deres tilgængelighed i kommunen. Via mindre bevillinger har flere foreninger fået rygstød til at igangsætte, udvide eller forlænge aktiviteter, så der er blevet skabt et mere fleksibelt årshjul for kommunens seniorer.

Folder: Overblik over Greve Kommunes foreninger og tilbud til seniorer

Folder: Fokusaktiviteter

Kvikskranken:
Vi har åbnet en kvikskranke på Greve Kommunes eksisterende hjælpemiddeldepot. Betjeningen består af en terapeut med bevillingskompetence. Hjælpemiddeldepotet indeholdt i forvejen flere standardhjælpemidler. Borgeren kan selv komme til Kvikskranken i åbningstiden og afprøve, få indstillet og låne et udvalgt hjælpemiddel med hjem i 14 dage. Det var et krav at borger selv, eller med hjælp fra pårørende, skal hente og aflevere hjælpemidlet. Af mulige hjælpemidler, udvalgte vi i samarbejde med en terapeut og fagkoordinator på området, hvilke hjælpemidler der kunne være aktuelle og hvilke vi med sikkerhed altid havde på lager (rollator, badebænk, toiletforhøjer, kørestol). Efter 14. dage skal borgeren enten returnere hjælpemidlet eller ansøge om varig brug. Borgere er blevet orienteret om åbningen af Kvikskranken på Greve Kommunes hjemmeside og Facebookside, som annonce i lokalavisen samt af forebyggelseskonsulenter og hjemmeplejen.

Digital løsning ”Mit Liv – Mit Valg”:
De nye tiltag er samlet på en ny hjemmeside ”Mit Liv – Mit Valg”, hvor seniorer selv kan logge in via NemLogin. Her kan de få overblik over samt til- og framelde sig kommunens frivillige aktiviteter, anmode om at bytte eller ændre en visiteret indsats og finde information om udlån af hjælpemidler og kørselsmuligheder. Foreningerne opretter selv deres aktiviteter på hjemmesiden, som borgerne herefter kan se og tilmelde sig. Kommunens hjemmehjælpsenheder bliver gjort opmærksomme på borgernes anmodninger om byt og ændring i indsats via kommunens faste omsorgssystem Nexus, hvorefter de kan godkende eller afvise borgerens anmodning og sende beskeder til borgerne.

Hvordan har tiltagene skabt fleksibilitet og selvbestemmelse hos borgerne?

I projektperioden har Greve Kommune afprøvet de nye tiltag i en analog udgave, imens hjemmesiden ”Mit Liv – Mit Valg” lanceres for Greve Kommunes seniorer i sommeren 2022. De foreløbige erfaringer med tiltagene ”uden strøm” giver dog allerede et billede af, hvordan tiltagene er taget imod af borgere og medarbejdere i kommunen. De mest centrale erfaringer er:

Begrænset brug af tilbud om at bytte og ændre visiterede indsatser:
Borgerne efterspurgte i forvejen små byt og ændringer, de benyttede fleksibel hjemmehjælp, og hjemmehjælperne hjalp i forvejen med at tilpasse tid og hjælp til borgeren. Derfor oplever flere borgere, at der allerede var en vis fleksibilitet i deres hjemmehjælp. Medarbejderne udtrykker, at de har svært ved at, de skal dokumentere de småting, de gør udover det, der er bevilliget. Det skyldes, at medarbejderne er bekymrede for, om ændring i hjælpen kan resultere i, at borgeren får fjernet sin hjælp. Denne bekymring ses også hos borgerne. Vi har derfor en opmærksomhed på, at tilbuddet om bytte og ændre kan bruges til at italesætte det, personalet gør i forvejen. Nu giver vi dem et legitimt grundlag og viser borgerne, at det er en mulighed, hvilket er taget godt imod.
Projektet har også bekræftet os i, at vi er gode til at visitere, da en anden begrænsning for brugen af tilbuddet om bytte og ændre er, at borgerne ikke kan undvære deres hjælp og derfor ikke ønsker at bytte den til andet.

Stor begejstring for forenings- og aktivitetsoverblik:
Der har manglet et samlet overblik over, hvilke mulige aktiviteter der i borgernes lokalområde. Borgerne har fundet det printede materiale meget relevant og anvendeligt, da det både har skabt overblik og synliggjort udvalget af aktiviteter i Greve Kommune. Foreninger og medarbejdere har også været glade for, at der er skabt et synligt overblik over foreninger og aktiviteter. Vi har under projektet øget fokus på dette tiltag, da vi netop mødte stor opbakning fra borgere og foreningslivet.

Kvikskranken fungerer efter hensigten men muligheden skal udbredes:
Muligheden for at afprøve et hjælpemiddel er blevet taget rigtig godt imod af borgerne. Borgerne er glade for den fleksibilitet, det giver selv at tage derud. Borgerne kan have svært ved at erkende behov for hjælp, hvorfor de ikke har anmodet om hjælpemidlet før. Afprøveperioden er med til at overkomme denne barriere. Det er fx lettere at låne en rollator og afprøve, før man søger om en. De fleste af de borgere, der har benyttet muligheden har søgt om varige hjælpemidler efterfølgende, hvilket indikerer, at Kvikskranken også har et forebyggende sigte, da borgere hurtigere får den hjælp, de har behov for. For at udbrede muligheden og gøre den mere tilgængelig, har vi udvidet Kvikskrankens åbningstid samt annonceret dette i lokalavisen.

Opdateret 20 JUN 2022