xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Varde Kommune skaber fleksibel arbejdstid gennem lokal-arbejdstidsaftale

To teams i kommunen, et tværfagligt og et SOSU-team afprøver mere fleksibilitet i tilrettelæggelse af indsatser med afsæt i borgernes ønsker. Der er indgået en lokalaftale der skaber mulighed for den nødvendige fleksibilitet i de ansattes arbejdsplaner.

Af leder af Center for Træning og Rehabilitering Vivi Altenburg, Varde Kommune.

I Varde Kommune har vi siden 1. september 2021 afprøvet mere selvtilrettelæggelse og selvledelse i et ”Buurtzorg ”-lignende tværfagligt rehabiliteringsteam, og i januar 2022 går et monofagligt SOSU-team i gang med at afprøve mere borgerstyret arbejdstilrettelæggelse.

Der er flere centrale elementer, som vores teams skal afprøve. Vigtigt for dem alle er, at eksisterende arbejdstidsregler der knytter sig til overenskomsterne, ikke må være en barriere for at lave aftaler om besøg og indsatser, der i højere grad baseres på aftaler med borgerne, frem for den sædvanlige arbejdstidstænkning. Der er særligt behov for at arbejdstidsaftalen kan honorere nedenstående:

  • At arbejdstider for de ansatte kan være mere fleksible og styres løbende af den ansatte sammen med de behov og ønsker som borgerne giver udtryk for. Det kræver en mere dynamisk arbejdstilrettelæggelse.
  • At der er en større grad af fleksibilitet i timesaldi for den enkelte medarbejder, så der kan arbejdes mere med flekstid, som det er kendt på andre arbejdspladser, og at medarbejderen i højere grad styrer sin arbejdstid gennem en flekstid frem for en normtid over mange uger.
  • At arbejdsdagen i højere grad defineres af opgaverne, frem for opgaverne ”planlægges i en fast arbejdstid”. Det giver frihed til at justere arbejdstiden op og ned i takt med borgernes ønsker og behov, når det kan passe ind i medarbejdernes arbejdsmuligheder på dagen. Det betyder at længden på arbejdsdagen defineres i et samspil mellem den ansatte og borgerne, frem for de timer som sædvanligvis definerer en arbejdsdag i overenskomsterne. 
  • At arbejdstid og arbejdsopgaver i højere grad planlægges dynamisk mellem den ansatte og borgerne direkte, fremfor gennem ledelse og planlægningsmedarbejder.

Efteråret 2021 er brugt på at blive klogere på behovene i en lokalaftale som efterfølgende er indgået med de forskellige faglige organisationer repræsenteret i de to teams.

De første erfaringer

Det tværfaglige rehabiliteringsteam har nu ca. 3 måneders erfaring i at være selvtilrettelæggende, -planlæggende og -ledende, med afsæt i borgernes ønsker og behov, og det er de ansatte og borgerne rigtig glade for!

Vores erfaring er, at der opstår en langt højere grad af kontinuitet i borgerforløbene, når den ansatte har maksimal indflydelse på egen arbejdstid og kan tilrettelæggende dagen og dagene i et tæt samarbejde med borgerne samt tage afsæt i de kompetencer og ressourcer der er til stede hos begge parter. Der er ligeledes mindre behov for at bruge afløser, da de ansatte selv planlægger sig ud af kendt behov for frihed fra arbejdet og der opleves bedre balance mellem arbejde og familieliv for de ansatte.

Vi glæder os nu til at tage næste skridt med det monofaglige SOSU-team som har været ude at spørge borgerne til deres ønsker. Her er vi spændt på, om der er forskel på borgernes ønsker til leverancer og samarbejdet med hjemmeplejen, i forhold til om borgeren er eksisterende eller ny bruger, der ikke har et forhold til vores vanlige tænkning om hvornår man får hjemmepleje. Vi er spændt på om fleksibilitet udjævner støttebehovet over flere timer, og giver bedre plads til at være A og B menneske.

De faglige organisationer er en vigtig medspiller

For overhovedet at lykkes med at gå en mere borgerstyret vej i hjemmeplejen, er det afgørende med et godt samarbejde med de faglige organisationer om at give plads til større fleksibilitet i arbejdstidsaftalerne. De faglige organisationer som vi samarbejder med, har taget udfordringen op, kan se formålet i projektet og har været med på, at afprøve denne form for arbejde i hjemmeplejen.
Vi håber at erfaringerne vil vise både arbejdsgivere, arbejdstagere og begges repræsentanter på ledelsesgangene, at vi har behov for at nytænke arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes og borgerens indflydelse på hverdagen, hvis vi sammen skal bidrage til et mere fleksibelt ældreområde i fremtiden. Her står udfordringerne i kø, og i sær arbejdskraften er en mangelvare, så det vigtigt at vi tør at afprøve og udvikle os sammen.

Opdateret 31 JAN 2022