xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Iværksættelse af målrettet identifikation af personer med type 2-diabetes i kommunerne

I puljen er der afsat midler til afprøvning af målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes.

Baggrund

Med satspuljeaftalen for 2017 blev det aftalt at afsætte 65 mio. kr. til en National Diabeteshandlingsplan. I efteråret 2017 offentliggjorde regeringen og satspuljepartierne diabeteshandlingsplanen, som indeholdte 12 initiativer til at styrke indsatsen på diabetesområdet.

Som en del af den styrkede indsats blev der afsat midler til målrettet identifikation af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes.

Bevillinger

Sundhedsstyrelsen har i juli 2019 bevilget midler til fem projekter. Et projekt er udgået og november 2019 er der følgende fire projekter:

1. Målrettet opsporing af borgere med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes i Randers Kommune

Projektejer: Randers Kommune

2. Målrettet tidlig opsporing af Type-2 diabetes blandt mennesker i høj risiko for at have diabetes i Københavns Kommune

Projektejer: Københavns Kommune, Center for Sundhed 

3. Diabetes-luppen

Projektejer: Mariagerfjord Kommune

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning

Sundhedsstyrelsen anbefalinger for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommunerne

Den nationale diabeteshandlingsplan

Syddansk Universitets vidensopsamling om spørgeskemaer til tidlig opsporing af type 2-diabetes 

Opdateret 12 NOV 2019