xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danskernes rygevaner 2019 - Delrapport 1: Nikotinafhængighed

Denne rapport omhandler prævalenser, det vil sige andelen af befolkningen, der ryger røgtobak, opvarmet tobak, bruger e-cigaretter, røgfri tobak og nikotinposer, samt deres opfattelse af egen nikotinafhængighed.

ANALYSER 28 MAJ 2020

Rapporten viser bl.a., at der i 2020 er 20 % der ryger. 29 % er tidligere rygere, og 51 % er aldrig-rygere.

Delrapport 1: Nikotinafhængighed

Danskernes rygevaner 2019 i 4 rapporter

Resultaterne af undersøgelsen ”Danskernes Rygevaner 2019” opdeles i fire temarapporter, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

 

Danmarks Statistik har foretaget undersøgelsen på vegne af Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen. Statens Institut for Folkesundhed har bearbejdet data fra undersøgelsen.

 

Delrapport 1: Nikotinafhængighed 

 

Delrapport 2: E-cigaretter og opvarmet tobak

 

Delrapport 3: Rygestop og rygestopadfærd

 

Delrapport 4: Rygning indendørs og i hjem med børn

 

Metodedokument

 

Metodedokument - Danskernes rygevaner 2019

 

Metodeforskelle mellem undersøgelsen af danskernes rygevaner 2018 og 2019

 

Alle udgivelser om danskernes rygevaner

 

Se alle udgivelser om danskernes rygevaner