xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Brug af lukkede radioaktive kilder - Ikke-medicinske formål

Denne vejledning har til formål at bidrage til, at reglerne for brug af lukkede radioaktive kilder forstås og anvendes korrekt. Reglerne har til formål at sikre, at brug af lukkede radioaktive kilder er berettiget og optimeret, og at dosisgrænserne ikke overskrides.

ANBEFALINGER, LOVE OG REGLER 19 MAR 2020

Vejledningen henvender sig til virksomheder, der bruger lukkede radioaktive kilder til ikke-medicinske formål, f.eks. fremstiller apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder eller anvender lukkede radioaktive kilder til kontrol af udstyr m.v., proceskontrol, fugtigheds- og densitetsmåling, borehulslogning, blodbestråling eller industriel strålesterilisering m.v.

Vejledningen gengiver krav fra strålebeskyttelseslovgivningen for brug af lukkede radio-aktive kilder og indeholder Sundhedsstyrelsens anvisninger til, hvordan visse krav kan opfyldes. Virksomheden kan forvente, at dens brug af lukkede radioaktive kilder er i over-ensstemmelse med kravene, hvis vejledningens anvisninger følges.

Dansk version: Vejledning om brug af lukkede radioaktive kilder

Engelsk version: Use of sealed sources, non-medical purposes. Guide (january 2021)