xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger om brug af lægemidler til at forebygge og behandle covid-19 sygdom hos børn og unge, voksne, samt gravide og ammende.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 24 JAN 2023

Da covid-19 spredte sig i 2020, var der meget begrænset viden om, hvilke lægemidler der kunne anvendes mod sygdommen. Derfor er Sundhedsstyrelsen gået i gang med at udarbejde en serie anbefalinger, for at sikre at brugen af lægemidler til at forebygge og behandle covid-19 tager udgangspunkt i den nyeste viden på området.

Formålet med anbefalingerne er at forebygge infektion, forebygge sygdom efter smitte eller forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Anbefalinger skal støtte de kliniske selskabers arbejde med behandlingsvejledninger med evidensbaseret anbefalinger af høj kvalitet. Anbefalingerne skal indarbejdes i de kilder læger og andre sundhedspersoner bruger i deres kliniske hverdag, fx lokale instrukser på hospitalerne og Lægehåndbogen.

Udgivelsen samler tidligere udgivelser om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19 i forhold til:

  • Baricitinib og tocilizumab
  • Glukokortikoid
  • Remdesivir
  • Sarilumab

Som et nyt emne er der desuden fokus på:

  • Tromboseprofylakse. 

Anbefalinger

NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19 - pdf

NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19 - MAGICapp

Quick guides

Baricitinib

Quick guide covid-19: Baricitinib

Remdesivir

Quick guide covid-19: Remdesivir

Sarilumab

Quick guide covid-19: Sarilumab

Systemisk glukokortikoid

Quick guide covid-19: Systemisk glukokortikoid

Quick guide covid-19: Systemic glucocorticoids - english version

Tocilizumab

Quick guide covid-19: Tocilizumab

Tromboseprofylakse

Quick guide covid-19: Tromboseprofylakse

 

Kommissorium

Kommissorium

 

Høringer

Glukokortikoid (høringsfrist 19. april 2022)

Høringsnotat - Glukokortikoid

Samlede høringssvar inkl. peer review - Glukokortikoid

Høringsportalen

Baricitinib og tocilizumab (høringsfrist 18. juli 2022)

Høringsnotat - Baricitinib og tocilizumab

Samlede høringssvar og peer review - Baricitinib og tocilizumab

Høringsportalen

Remdesivir (høringsfrist 3. oktober 2022)

Høringsnotat - Remdesivir

Samlede høringssvar og peer review - Remdesivir

Høringsportalen

Sarilumab (høringsfrist 14. november 2022)

Høringsnotat - Sarilumab

Samlede høringssvar og peer review - Sarilumab

Høringsportalen

Tromboseprofylakse (høringsfrist 12. december 2022)

Høringsnotat - Tromboseprofylakse

Samlede høringssvar og peer review -Tromboseprofylakse

Høringsportalen

 

Habilitetserklæringer 

Habilitetserklæringer for medlemmer af arbejdsgruppen

 

Baggrundsmateriale

Baricitinib

Forest plots (pdf)

Forest plots: Baricitinib voksne

RevMan5

Baricitinib for covid-19

Glukokortikoid

Forest plots (pdf)

Forest plots: Systematisk glukokortikoid

RevMan5

RevMan fil PICO 1: Systematisk glukokortikoid

Remdesivir

Forest plots (pdf)

Forest plots: Remdesivir voksne

RevMan5

RevMan: Remdevisir

Sarilumab

Forest plots (pdf)

Forest plots: Sarilumab

RevMan5

RevMan: Sarilumab

Tocilizumab

Forest plots: Tocilizumab til gravide, ammende, børn og unge

Forest plots: Tocilizumab til voksne

RevMan5 

Tocilizumab for covid-19

Tromboseprofylakse

Forest plots (pdf)

Forest plots: Tromboseprofylakse

RevMan5

RevMan: Tromboseprofylakse

 

Versioner

Version 1: 24. januar 2023 'NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19' erstatter følgende udgivelser:

Ud over de fire eksisterende emner retter 'NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19' fokus på Tromboseprofylakse.