xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Notat: Sundhedsstyrelsens udmeldinger om indtag af alkohol

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat med en kort beskrivelse af de helbredsmæssige konsekvenser og risici ved indtagelse af alkohol, ligesom det indeholder generelle anbefalinger i forhold til indtag af alkohol, samt anbefalinger i forhold til særlige gruppers alkoholindtag.

NOTATER 26 MAJ 2023

Indhold

  • Baggrund
  • Alkoholrelaterede helbredskonsekvenser 
  • Risiko for den generelle befolkning 
  • Risiko for børn og unge under 18 år 
  • Anbefalinger vedr. alkohol 

 

Notat: Sundhedsstyrelsens udmeldinger om indtag af alkohol

 

Anbefalinger vedr. alkohol

Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

Hvis du drikker alkohol, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at voksne på 18 år og derover:

  • Højst drikker 10 genstande om ugen
  • Højst drikker 4 genstande på samme dag

 

Unge i alderen 18-25 år skal være særligt opmærksomme på ikke at overskride anbefalingerne

Sundhedsstyrelsen fraråder børn og unge under 18 år at drikke alkohol

Ud fra et forsigtighedsprincip er Sundhedsstyrelsens udmelding, at:

  • Gravide og kvinder, der forsøger at blive gravide, frarådes at drikke alkohol
  • Ammende kvinder anbefales at udvise forsigtighed ved alkoholindtag

 

Se desuden

Teknisk notat om risiko ved alkoholforbrug

Notat om alkoholforbrug og drikkemønstre

 

Versioner

Version 1.2: 26. maj 2023

Version 1: 7. marts 2022