xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Du skal lære dit barn mange ting, men ikke at drikke

 

Forældre har stor indflydelse på børns forhold til alkohol

Alkoholvaner bliver typisk grundlagt i teenageårene, og som forælder til en teenager kan man derfor være særligt opmærksom i denne periode – også på egne alkoholvaner. 

Danske unge drikker mere og starter tidligere end unge i andre europæiske lande. Sådan har det været de sidste 20 år. Dermed er danske unge udsat for højere helbredsrisiko samt andre negative konsekvenser forbundet med alkoholindtag.

Børn og unge er mere sårbare for alkohols skadelige virkninger end voksne.

Skader og ulykker

Når promillen øges, stiger risikovilligheden, mens dømmekraften svækkes. Unge er generelt mere risikovillige end voksne, hvilket øger sandsynligheden for skader, ulykker og død – særligt i kombination med indtag af alkohol. 

Påvirkning af hjernens udvikling

Hjernen er først færdigudviklet omkring 25-års alderen for både kvinder og mænd. Indtag af alkohol i ungdommen - og i særdeleshed rusdrikning - kan påvirke modningen og udviklingen af hjernen.  

Øvrige konsekvenser

Unge der har en tidlig alkoholdebut og/eller har et stort alkoholforbrug, er fundet at have større risiko for senere i livet at drikke mere end andre voksne, hvilket medfører en øget risiko for alkoholrelaterede sygdomme og skader. 

Lav aftaler om alkohol med din teenager

Mange forældre mener, at børn og unge bør være minimum 18 år, før de må købe alkohol i butikkerne. Men nogle forældre er i tvivl om, hvorvidt de skal have aftaler om alkohol efter folkeskolealderen.

Meget tyder på, at det kan være en rigtig god idé at holde fast i alkoholaftalerne, selvom den unge begynder på gymnasiet eller en erhvervsskole. Det er nemlig ofte ved overgangen til en ungdomsuddannelse, at alkoholforbruget tager fart.

Undersøgelser viser, at unge drikker mindre, hvis de har lavet tydelige aftaler om alkohol med deres forældre.

Ka' Frida drikke ud?

 

 

Forældres holdninger til unge og alkohol

Forældre tager gerne samtalen om alkohol, men det kan være svært at lave konkrete aftaler. Det viser Sundhedsstyrelsens nyeste Voxmeter-undersøgelse, hvor forældre til børn under 18 år er blevet spurgt til deres holdninger til unge og alkohol.

10 gode råd til dialogen med dit barn

1. Tag stilling til, hvornår dit barn må begynde at drikke

Unge drikker senere, hvis deres forældre har sat en aldersgrænse for, hvornår de må begynde at drikke alkohol. Sundhedsstyrelsen fraråder, at børn under 18 år drikker alkohol.

2. Lav aftaler - og følg op på dem

Unge drikker mindre, hvis deres forældre har lavet en aftale med dem om, hvor meget de må drikke. Det kræver dog, at forældrene følger op, hvis aftalen overskrides.

3. Lav aftaler om hjemkomsttidspunkt

Der er stor sandsynlighed for, at dit barn vil drikke mindre, hvis I har aftaler om at skulle være hjemme på et bestemt tidspunkt. 

4. Lav aftaler med andre forældre

Tal med de andre forældre i klassen eller dit barns vennegruppe om, hvad I skal have af fælles regler for alkohol. Tal også om, hvad I gør, hvis det går galt, eller hvis aftalerne ikke bliver holdt.

5. Tilbyd hjemtransport

Det er ofte muligt at få indblik i vennegruppens alkoholforbrug ved at fungere som chauffør i forbindelse med en bytur eller lignende.

6. Tal løbende med dit barn om fester og alkoholforbrug

Det er vigtigt løbende at spørge til fester og dit barns oplevelse af kulturen omkring alkohol. Unge vil ofte gerne fortælle, hvis forældre spørger ind på en nysgerrig og åben måde. 

7. Tal om at sige fra i forhold til alkohol

Spørg dit barn, om det har følt sig presset til at drikke alkohol. Det gælder også indirekte pres. Tal om, hvordan man kan reagere, når man føler sig presset og vigtigheden om at kunne sige fra, og hjælpe sine venner med at sige fra. 

8. Undlad at servere alkohol for den unge

Nogle forældre tror, at det er en fordel for deres barn, hvis det prøver at drikke alkohol derhjemme, fordi den unge "lærer at drikke i trygge omgivelser" og derved får respekt for alkohol samt erfaring med at drikke. Det er dog ikke tilfældet. Faktisk drikker unge, der har "lært at drikke hjemmfra" mere end andre unge. 

9. Vær en god rollemodel ved at begrænse dit eget alkoholforbrug

Tænk over, hvor meget du selv drikker og hvordan du bruger alkohol. Det kan påvirke dit barns alkoholvaner, hvis du/I drikker meget eller ofte. 

10. Fortæl, at dit barn altid kan komme til dig med sine problemer

Fortæl dit barn, at du altid vil være der uanset hvad, og at I altid kan finde en god løsning sammen, uanset hvad problemet er.