xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Stofforebyggende indsatser på skoler og ungdomsuddannelser

Uddannelsesstederne er naturlige steder at opsøge de unge med forebyggende information of stofbrug. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale til inspiration i arbejdet.

Grundskolen er en vigtig arena for den stofforebyggende indsats, fordi den giver mulighed for at komme i kontakt med stort set alle børn og unge samt deres forældre.

Ungdomsuddannelserne er også en vigtig arena – både fordi stor del af de unges hverdag foregår på ungdomsuddannelserne, og fordi mange uddannelsesinstitutioner danner rammen om en del af de unges festmiljø.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række publikationer målrettet forældre og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Pjecerne indeholder bl.a. fakta om rusmidler, og giver gode råd til udarbejdelse af forældreaftaler og rusmiddelpolitik på uddannelsesstedet.

Sundhedsstyrelsen har også udarbejdet en forebyggelsespakke om stoffer, der har til formål at understøtte kommunens arbejde med at forebygge stofbrug blandt unge. I pakken findes flere anbefalinger om indsatser på grundskoler og ungdomsuddannelser.

Samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser

I perioden 2011-2014 arbejdede seks modelkommuneprojekter under satspuljen ”Unge, alkohol og stoffer” med rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne med fokus på udvikling af samarbejdsmodeller mellem kommune og uddannelsesinstitutioner, etablering af rusmiddelpolitikker samt opsporing af unge med risikoadfærd.

Til forældre i grundskolen: Dit barns festkultur

Til forældre på ungdomsuddannelsen: hjælp din teenager – med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

Til lærere og ledelse i grundskolen: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Til lærere og ledelse på ungdomsuddannelser: Politik for rusmidler og rygning

Forebyggelsespakke om stoffer til kommunerne

Rapport: Unge, alkohol og stoffer – tværgående evaluering af satspuljeprojekterne

Rapport: Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats (2013)

Opdateret 08 MAJ 2019