xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Overvågning af narkotika­­situationen

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for den samlede narkotikaovervågning i Danmark og udgiver løbende tal og statistik om udviklingen i forekomsten af stoffer, personer med stofbrug, stofmisbrugsbehandling, sundhedsrelaterede konsekvenser og stofmarkedet.

Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotikasituationen bygger på statistiske og epidemiologiske data og undersøgelser.

Udgivelsen Narkotikasituationen i Danmark har samlet alle data på området, og rapporten er opdelt i 5 dele, så nye tal kan udgives, så snart de er tilgængelige og analyseret.

De fem delrapporter opdateres med forskellige intervaller.

 

1. Udredelse af illegale stoffer

Omhandler de seneste undersøgelsesresultater omkring udbredelse af illegale stoffer i den voksne befolkning og blandt de unge.

Udgives, når resultater fra nye surveyundersøgelser i befolkningen og blandt de helt unge foreligger:

  • Udbredelse i den voksne befolkning
  • Udbredelse blandt de15-16-årige 

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2022 (marts 2022)

 

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2020 (august 2020)

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2018 (november 2018)

 

 

2. Højrisikoforbrug

Resultater fra beregninger af omfanget af højrisikoforbrug af illegale stoffer samt en beskrivelse af den brugte metode. Der præsenteres skøn over antallet af personer med et højrisikoforbrug af opioider og over antallet af personer med et højrisikoforbrug af opioider og andre illegale stoffer.

Udgives som udgangspunkt hvert 4. år.

  • Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug
  • Metodiske forklaringer og resultater fra analysen
  • Højrisikobrugere af hash

Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug 2019 (september 2019)

 

 

3. Stofmisbrugsbehandling

Omhandler behandlingen af stofmisbrug i Danmark: antallet af personer med stofmisbrug, som er indskrevet i behandling, (nye og indskrevet for første gang) og hvilke stoffer de angiver er hovedproblemet for deres misbrug. Derudover, beskriver rapporten situationen for unge i stofmisbrugsbehandling, personer med et heroinmisbrug i substitutionsbehandling, samt personer der er i behandling under Kriminalforsorgen.

Udgives typisk hvert år.

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2021 (februar 2022)

 

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2020 (juli 2020)

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2018 (juni 2019)

 

 

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser

Omhandler de helbredsmæssige konsekvenser og skader som følger af brugen af illegale stoffer. Disse skader dækker blandt andet forgiftninger og dødsfald, psykiske lidelser og infektionssygdomme blandt personer med et stofmisbrug, og som de optræder i registre og meldesystemer.

Udgives hvert år.

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2021 (juli 2021)

 

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2020 (september 2020)

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019 (september 2019)

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018 (november 2018)

 

 

5.Stofmarked og kriminalitet

Omhandler sigtelser og overtrædelser af narkotikalovgivningen og færdselsloven, samt omfanget af beslaglæggelse af illegale stoffer. Giver oversigt over de illegale stoffer på markedet med hensyn til koncentration og indholdsstoffer, herunder de nye misbrugsstoffer på markedet.

Udgives hvert år.

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2022 (juni 2022)

 

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2021 (juni 2021)

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2020 (juli 2020)

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2018 (november 2018)

 

Oversigt

  2022  2021 2020 2019 2018
1. Udredelse af illegale stoffer  Udbredelse af illegale stoffer (marts 2022)
  Udbredelse af illegale stoffer (august 2020)   Udbredelse af illegale stoffer (november 2018)
2. Højrisikoforbrug
 
Stofbrugere med et højrisikoforbrug (september 2019)
 
3. Behandling af stofmisbrug Stofmisbrugsbehandling (februar 2022)
  Stofmisbrugsbehandling (juli 2020) Stofmisbrugsbehandling (juni 2019)  
4. Sundhedsrelaterede konsekvenser   Sundhedsrelaterede konsekvenser (juli 2021)
Sundhedsrelaterede konsekvenser (september 2020)
Sundhedsrelaterede konsekvenser (september 2019) Sundhedsrelaterede konsekvenser (november 2018)
5. Stofmarked og kriminalitet Narkotikakriminalitet (juni 2022)
Narkotikakriminalitet (juni 2021)
Narkotikakriminalitet (juli 2020)
Narkotikakriminalitet (november 2018)

 

Til og med 2017 udkom Narkotikasituationen én gang årligt:

Narkotikasituationen 2017 

Narkotikasituationen 2016

Narkotikasituationen 2015

Narkotikasituationen 2014

Narkotikasituationen 2013

Narkotikasituationen 2012

Narkotikasituationen 2011

Narkotikasituationen 2010

Narkotikasituationen 2009

Narkotikasituationen 2008

Narkotikasituationen 2007

Narkotikasituationen 2006

Narkotikasituationen 2005

Narkotikasituationen 2004

 

 

Opdateret 14 JUN 2022