xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitets­forhold

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold sætter de faglige rammer for sundhedsfaglig udredning og behandling af transkønnede.

Hensigten med vejledningen er at sikre høj kvalitet og lige adgang til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Det kan fx være rådgivning og støttende samtaler ved afklaring af kønsidentitet, og behandling, der hindrer udvikling af kønskarakteristika (stophormoner) eller ændrer disse (kønsmodificerende behandling med hormoner eller kirurgi).

Psykosocial støtte er desuden en naturlig del af den samlede sundhedsfaglige indsats. Vejledningen dækker både behandlingen af børn og unge under 18 år og behandlingen af voksne personer på 18 år eller derover.

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Sådan er vejledningen udarbejdet

Vejledningen er udarbejdet med inddragelse af bruger- og interesseorganisationer samt fagfolk. Grupperne har bidraget løbende gennem dialogmøder samt i høringsprocessen. Sundhedsstyrelsen afholdt desuden en national konference med fokus på internationale erfaringer. 

Læs høringsbrev og høringssvar til vejledningen
Opdateret 12 APR 2021