xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Børne- og ungdomstandpleje og SCOR

Alle børn og unge under 22 år (født efter den 31. december 2003), der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, er omfattet af gratis forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Optagelse i børne- og ungdomstandplejen sker automatisk ved barnets fødsel og forudsætter ikke tilmelding.

Tandpleje for børn og unge kan tilbydes på offentlige klinikker, hos praktiserende tandlæger og tandplejere, der har indgået aftale med kommunen eller ved en kombination af disse ordninger.

Børn og unge, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat praksis efter eget valg eller på en anden kommunes tandklinik. Valget gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. både det almindelige tandplejetilbud og tilbud om tandregulering, der fortages ved en specialtandlæge i ortodonti (tandregulering). Ved frit valg skal kommunen kontaktes inden påbegyndelse af behandling.

Ved frit valg for børn og unge under 16 år vil kommunen kunne opkræve en egenbetaling på 35 pct. af forældrene. Der vil for forældre til de 16-17 årige og unge på 18 år eller mere derimod ikke kunne opkræves en lignende egenbetaling.

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje angiver principperne for tilbuddets indhold og organisering. Vejledningen er under opdatering.

Statistik vedr. børne- og ungdomstandpleje og SCOR registret

Kommunerne indberetter hver år statistik om børne- og ungdomstandplejen til Danmarks Statistik.

Gå til Danmarks Statistik

Kommunerne indberetter hvert år statistik om tandsundheden for børn og unge til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR-registret), der administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Her finder du de nyeste beregninger fra SCOR-registret.

Seneste samlede tandsundhedsdata fra 2021 for kommuner, regioner og hele landet, Sundhedsstyrelsens Centrale odontologiske register SCOR. Teknisk support til kommunerne vedr. SCOR-registret foretages af Kyndryl der kan kontaktes på mail: Nordic.Production.Control.group2@kyndryl.com 

Indberetningsstatistik SCOR 2022

Malokklusion SCOR 2022

Tandsundhed tabeller SCOR kommuner, regioner og hele landet 2022

Kørselsplan for SCOR-indlæsningskørsler 2023

Udvikling i børn og unges tandsundhed

Årligt i perioden 1994-2022

5-årige børn

7-årige børn

12-årige børn

15-årige børn

18-årige

Udvalgte år i perioden 1972-2021 (historisk udvikling)

7-årige børn

 

12-årige børn

 

15-årige børn

Forklaring til figurerne

Procentvis fordeling af de 5-,7-,12-, 15 og 18-årige som ikke har eller tidligere har haft karies (huller i tænderne), dvs der er ingen fyldningskrævende karies, der er ingen tandfyldninger og ingen tænder, der er trukket ud som følge af karies.

Det gennemsnitlige dmfs-index (mælketænder)/ DMFS-index (blivende tænder) for de 5-, 7-, 12-, 15 og 18-årige betyder, det gennemsnitlige antal tandflader (surfaces) der er decayed (har fyldningskrævende karies), missing (er trukket ud pga. karies), filled (har en tandfyldning pga. karies).

Opdateret 20 JAN 2023