xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Specialeplan for gynækologi og obstetrik

Kort specialebeskrivelse

Gynækologi

Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer, behandling af kvinder med kønshormonrelaterede sygdomme, diagnostik og behandling af infertilitet, svangerskabsforebyggelse, problemer i den tidlige graviditet og svangerskabsafbrydelse.

Gynækologi omfatter endvidere diagnostik og behandling af kvinder med sygdomme, der skyldes forandringer i bækkenbund og nedre urinveje.

Obstetrik

Obstetrik omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik og behandling under svangerskab, fødsel og barselsperiode.

Desuden varetager specialet den prænatale genetiske rådgivning og de prænatale diagnostiske prøveudtagninger i et nært samarbejde med de genetiske centre.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen: 

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 2. august 2021

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Materiale

Historiske specialevejledninger, specialeplan 2010

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret: Specialerapport for Gynækologi og obstetrik

Varetagelse af specialfunktion for ægsortering (PGD) i Danmark

Sundhedsstyrelsen har gennemført en kort fornyet ansøgningsrunde for placeringen af den højtspecialiserede funktion i gynækologi og obstetrik for ægsortering (PGD). Genåbningen af ansøgningsrunden skete som følge af Region Midtjyllands beslutning om at nedlægge fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital, Skejby og deraf følgende ansøgning til Sundhedsstyrelsen om flytning af funktionen til Hospitalsenheden Midt, Skive.

Sundhedsstyrelsen har efter rådgivning fra regioner og faglige selskaber godkendt, at funktionen fremover må varetages to steder: Rigshospitalet og Aalborg Universitetshospital.

Sundhedsstyrelsen har bedt Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland om at sikre, at patienter på venteliste til behandling på Aarhus Universitetshospital, Skejby bliver orienteret om, hvor behandlingen for den enkelte patient fremover vil blive varetaget. Patienter, der er skrevet op til behandling på Aarhus Universitetshospital, Skejby skal således rette eventuelle spørgsmål til Region Midtjylland. 
Opdateret 04 AUG 2021