xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opsamlende ansøgningsrunde 2017 for revision af specialeplan

I forbindelse med revision af specialeplanen har der vist sig behov for at lave en opsamlende ansøgningsrunde for specialfunktioner i enkelte specialer, hvorfor der igangsættes en ny ansøgningsrunde, hvor regioner og private sygehuse kan ansøge om varetagelse af disse funktioner.

Ansøgningsfristen for denne runde er tirsdag den 29. august 2017.

Den opsamlende ansøgningsrunde 2017 omfatter følgende specialfunktioner:

Intern medicin: Hæmatologi

Højt specialiseret funktion nr. 19:

  • Systemisk mastocytose. Varetages i tæt samarbejde med dermato-venerologi. Dele af udredning og opfølgning kan evt. varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau.

Sundhedsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er et behov for yderligere godkendelser af funktionen – særligt den del som vedrører varetagelse på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau.

Højt specialiseret funktion nr. 20:

  • Hypereosinofilt syndrom. Varetages i tæt samarbejde med dermato-venerologi. Dele af udredning og opfølgning kan evt. varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau.

Sundhedsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er et behov for at kunne varetage dele af funktionen på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau.

Karkirurgi

Regionsfunktion nr. 6:

  • Behandling af recidiv af varicer og varicer med komplikationer (ca. 6.000).

Sundhedsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er et behov for yderligere godkendelser af funktionen.

Pædiatri

Højt specialiseret funktion nr. 72:

  • Kompliceret juvenil idiopatisk artritis (ca. 900), herunder: (1) Kæbeledsartrit, (2) Okulær inflammation, (3) IgM-reuma-faktor positiv, (4) Polyartikulær, (5) Psoriasis relateret, (6) Intensiv medicinsk behandling fx med biologiske lægemidler, (7) Svær kontrollerbar aktiv JIA. Samt Artritis associeret til kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Vedligeholdelsesbehandling kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau.

Sundhedsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er et behov yderligere godkendelser til varetagelse af vedligeholdelsesbehandling på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau.

Matrikler som allerede er godkendt i de gældende specialevejledninger, skal ikke genansøge om varetagelse af funktionerne.

Ansøgningsprocessen - sådan gør du

Der kan ansøges inden for et speciale ad gangen. Som ansøger skal du indsende en udfyldt ansøgning i pdf-format, og et udfyldt ansøgningsark pr. geografisk lokalitet (offentlige) eller pr. P-nummer (private). Ansøgningsmaterialet findes nederst i dette afsnit.

  1. Download og gem ansøgningsmaterialet på din computer

  2. Udfyld ansøgningsmaterialet

  3. Indsend ansøgningsmaterialet til specialeplanlaegning@sst.dk

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 29. august 2017.

Nedenfor er en liste med de tre specialer. For hvert speciale er der 1) specialevejledning, 2) ansøgning og 3) ansøgningsark.

Ved ansøgning skal du for hvert speciale anvende dokumenterne ”Ansøgning opsamlende ansøgningsrunde 2017” og ”Ansøgningsark opsamlende ansøgningsrunde 2017”.

Specialfunktionerne er forkortet i ansøgningsarkene, og du skal derfor se i specialevejledningerne for den fulde ordlyd, samt hvilke krav der stilles til varetagelsen.

Eksempel

I dokumentet ”Ansøgning” (Word) fra Region X med ansøgning for Sygehus Y skal filnavnet ændres fra: "Ansøgning opsamlende ansøgningsrunde 2017 IM Hæmatologi - ANSØGERNAVN" til: "Ansøgning opsamlende ansøgningsrunde 2017 IM Hæmatologi - Region X". Ansøgningen skal indsendes i pdf-format.

Filnavnet for ”Ansøgningsark” (Excel) skal tilsvarende ændres fra: "Ansøgningsark opsamlende ansøgningsrunde 2017 IM Hæmatologi - ANSØGERNAVN - MATRIKELNAVN" til: "Ansøgningsark opsamlende ansøgningsrunde 2017 IM Hæmatologi - Region X - Sygehus Y". Ansøgningsarket indsendes som Excel.

 

Speciale

 

(pdf)

(Word)

(Excel)

Intern medicin: Hæmatologi

Specialevejledning
(01.06.2017)

Ansøgning (01.08.17)

Ansøgningsark

Karkirurgi

Specialevejledning
(01.06.2017)

Ansøgning (01.08.17)

Ansøgningsark

Pædiatri

Specialevejledning
(01.06.2017)

Ansøgning (01.08.17)

Ansøgningsark 

Særligt vedrørende volumenangivelser i ansøgninger fra private sygehuse

  • Idet specialeplanen kun omfatter reguleringen af offentligt finansierede patienter, skal volumenangivelserne i ansøgningerne fra private sygehuse for de enkelte funktioner således også kun omfatte forventet offentligt volumen, og ej selvbetalere eller forsikringspatienter.
  • Øvrig erfaring, herunder med selvbetalere eller forsikringspatienter, kan beskrives i ansøgningen (word-dokumentet), og vil indgå i Sundhedsstyrelsens sagsbehandling.

  • Volumenangivelserne skal være udtryk for den realistiske, forventede tilstrømning af patienter til det private sygehus inden for et kalenderår. Der skal således ikke angives, hvad den forventede kapacitet generelt er på det private sygehus. Dette for at sikre, at der skabes et samlet realistisk billede af behovet i den enkelte region og på landsplan. 

Opdateret 09 SEP 2019