xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Senfølger efter kræft hos voksne

I takt med, at vi bliver bedre til at behandle kræft, overlever flere mennesker sygdommen. Det er glædeligt, men en del af kræftoverleverne oplever såkaldte senfølger af kræften. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om den aktuelle viden om senfølger efter kræft hos voksne.

I de seneste årtier har vi forbedret kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark. Det betyder, at andelen af mennesker med kræft, som overlever en kræftsygdom, er steget. I dag er der således over 200.000 såkaldte kræftoverlevere i Danmark. Og langt de fleste af dem siger, når de bliver spurgt, at de er ved godt helbred og har en god eller meget god livskvalitet. Men for andre har sygdommen medført en række markante senfølger.

Det skønnes, at mindst 50 pct. af kræftoverlevere oplever en eller anden senfølge efter en kræftsygdom. De hyppigste problemer hos kræftoverlevere er depression, smerter og træthed (fatigue). Men der er dog mange andre senfølger, som også rapporteres hos et større antal overlevere.

Der mangler viden om, hvor omfattende problemstillingen med senfølger er. Derfor har Sundhedsstyrelsen fået udarbejdet en vidensopsamling på området. Rapporten giver et overblik over den viden, der er på området. 

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne

Opdateret 16 JUN 2020