xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar om rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen afholdte webinar om rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Sundhedsstyrelsen, kommuner og borgere gennemgår, hvor langt vi er kommet med at tilbyde rehabiliteringsforløb på ældreområdet og mulige veje fremad.

Webinaret blev afholdt onsdag d. 25. november kl. 12.30-14.00.

Optagelser og præsentationer fra webinaret er tilgængeligt nedenstående med mere information om webinaret. 


Som et resultat af lovgivning om rehabiliteringsforløb på ældreområdet fra 2015 er kommunerne nu forpligtet til at tilbyde et korterevarende, tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgere. Forløbet skal forbedre borgernes funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp.

På webinaret gør kommuner, borgere og Sundhedsstyrelsen status over, hvor vi er på området i dag, og hvad udfordringerne er. 

”Kommunerne er kommet rigtigt langt med at implementere lovgivningen om rehabiliteringsforløb, men vi kan se, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner griber indsatsen an. Derfor glæder vi os til at gøre status, dele nogle erfaringer på området, og sammen drøfte, hvad vi bør have fokus på fremadrettet ift. rehabilitering på ældreområdet,” siger Enhedschef i Ældre og Demens, Mads Biering la Cour.


 

Velkommen til webinar

Louise Hansen, Fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen

 


 

Videohistorie om borgernes oplevelse med rehabiliteringsforløb

 


 

Præsentation af resultater fra evalueringen af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Helle Stentoft Dalum, Market Manager, Rambøll

Powerpoint af Helle Stentoft Dalum : Evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

 


 

Videohistorie om Høje Taastrup Kommunes erfaringer

 


 

Borgerens udbytte af rehabilitering – en international erfaringsopsamling

Tine Rostgaard, Professor MSO, Roskilde Universitet

Powerpoint af Tine Rostgaard : Borgerens udbytte af rehabilitering - en international erfaringsopsamling 

 


 

Videohistorie om Roskilde Kommunes erfaringer

 


Opsamling på webinaret og tak for i dag

Rikke Høegh Jensen, Syddjurs Kommune, Inger Marie Kolind, Høje Taastrup Kommune og Louise Hansen, Sundhedsstyrelsen

 

Webinar

Program for webinar

  • Velkommen til webinar v. fuldmægtig Louise Hansen, Sundhedsstyrelsen
  • Videohistorie om Roskilde Kommunes erfaringer
  • Præsentation af resultater fra evalueringen af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre v. Rambøll
  • Videohistorie om Høje Taastrup Kommunes erfaringer
  • Borgerens udbytte af rehabilitering v. Tine Rostgaard 
  • Videohistorie om borgernes oplevelse med rehabiliteringsforløb
  • Opsamling på webinaret og tak for i dag v. moderator

Indhold på webinaret

På webinaret kan du blandt andet høre et oplæg fra Tine Rostgaard, der er professor ved Roskilde Universitet og Stockholm Universitet. Hun deler ny viden om borgerens udbytte af rehabilitering.

Sundhedsstyrelsen offentliggør samtidig med webinaret en evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. I løbet af webinaret fortæller nogle af de deltagende kommuner om deres indsatser, ligesom borgere fra projektet er inviteret til at dele deres oplevelser med rehabiliteringsforløbene, og hvad det har betydet for deres hverdag.

Evalueringen er udarbejdet af Rambøll, som på webinaret vil præsentere hovedresultaterne, herunder hvad rehabiliteringsforløb har betydet for borgernes trivsel, funktionsevne og behov for hjemmepleje, samt kommunernes erfaringer og hvad andre kan lære af dem ift. styrke rehabiliteringsindsatsen.