xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar: Et sundheds­perspektiv på 0-15 årige børn og unges digitale liv

Nationalt og internationalt har der gennem de seneste år været et stigende fokus på, hvordan vores øgede brug af digitale medier har betydning for den måde, vi lever vores liv på.

Digitale medier som computere, mobiltelefoner og tablets er blevet et naturligt og personligt redskab, som kan give os adgang til alt fra viden, oplysning, underholdning og socialisering med omgivelserne på hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Skærmene har vundet indpas i mange sociale arenaer - både i børnenes skole- og fritidsliv med vennerne, men også i familielivet.

Børn bliver i dag født ind i en digitaliseret verden, og den øgede digitalisering kan både have indflydelse på, hvordan barnets hverdag tilrettelægges, barnets adfærd samt have indflydelse på barnets tanker og følelser.

Der er dog også en række risikofaktorer forbundet med børn og unges digitale liv som manglende søvn, mulig oplevet stress over at følge med på de sociale medier og en stigning i stillesiddende tid. Forhold der alle kan have betydning for barnets sundhed.

Center for sundhed og digitale medier er et nyetableret center i Sundhedsstyrelsen, der har fokus på, hvilken betydning den øgede brug af digitale medier har for børn og unges sundhed og trivsel.

Præsentation af rapporter og anbefalinger

Center for Sundhed og Digitale Medier har fokus på nogle afgrænsede emner, og på webinaret vil resultaterne fra fire nye rapporter blive præsenteret. Rapporterne handler om børn og unges brug af digitale medier i sammenhæng med fysisk aktivitet, søvn, relationer og fællesskaber og oplevet stress.

På baggrund af litteraturstudierne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger, som har til formål at give forældre en rettesnor ift. børn og familiers skærmbrug. Anbefalingerne vil blive præsenteret på webinaret.

Deltagelse

Deltagelse er gratis. For at deltage i webinaret, skal man tilmelde sig via nedenstående link

Tilmelding til webinaret

Rapporter

Digitale medier og fysisk aktivitet Digitale medier og søvn

Program og video

Video 1
09.00 - 09.10
Velkomst ved Sundhedsstyrelsen og moderator Anja Bo

 

Video 2
09.10 - 09.20
Præsentation af litteraturstudiet ”Digitale enheders påvirkning for søvn blandt 0-15 årige børn og unge”
Susan Andersen, postdoc, ph.d. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Find Susan Andersens oplæg her

Video 3
09.20 – 09.30
Præsentation af litteraturstudiet ”Sammenhængen mellem skærmtid og fysisk aktivitet & stillesiddende adfærd blandt 0-15 årige børn og unge”
Anders Grøntved, professor, Institut for Idræt og biomekanik, Syddansk Universitet

Find Anders Grøntveds oplæg her

Video 4
09.30 – 09.35
Digitale medier i familien, set fra et børneperspektiv
Ungepanelet v/Medierådet og Red Barnet

 

Video 5
09.35 – 09.45 
Præsentation af litteraturstudiet ”Sammenhængen mellem børn og unges brug af digitale medier og stress”
Katrine Rich Madsen, postdoc, ph.d. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Find Katrine Rich Madsens oplæg her

Video 6
09.45 – 10.05
Moderater, Anja Bo, taler med Imran Rashid om hovedpointer fra litteraturstudierne vedr. søvn, fysisk aktivitet og stress.Imran Rashid, læge, forfatter og foredragsholder med fokus på digitaliseringens effekt på vores sundhed.

 

10.05 – 10.25
 PAUSE

 

Video 7
10.25 -  10.35
Digitale medier i familien, set fra et børneperspektiv 
Ungepanelet Medierådet og Red Barnet 
 

 

Video 8
10.35 – 10.40
Præsentation af litteraturstudiet ”Digitale mediers betydning for børn og unges relationer og fællesskaber.
Anne Mette Thorhauge, ph.d., lektor, Institut for kommunikation, Københavns Universitet 
 

Find Anne Mette Thorhauges oplæg her

Video 9
10.40 – 11.00
Moderater, Anja Bo, taler med Stine Liv Johansen om hovedpointer fra litteraturstudiet vedr. relationer og fællesskaber
Stine Liv Johansen, ph.d., lektor, Institut for kommunikation og kultur, Aarhus Universitet

 

Video 10
11.00 – 11.15
Sundhedsstyrelsen præsenterer anbefalinger til forældre

 

Video 11
11.15 – 11.50
Modereret samtale om digitale mediers muligheder og udfordringer blandt børn og unge
Rasmus Edelberg, formand, Skole og Forældre, Rasmus Kolbe ”Lakserytteren”, YouTuber og influencer, Ulla Dyrløv, psykolog, Familiepsykologisk Praksis og forfatter med fokus på bl.a. børns digitale liv

 

 

Video 12
11.50 – 12.00
Afslutning 
Sundhedsstyrelsen