xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forebyg omsorgstræthed og undgå udbrændthed

Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer til en temadag, hvor du kan få viden, fælles refleksion med kolleger og tid til konkret at arbejde med temaet på baggrund af erfaringer fra din egen hverdag.

Arbejdet med at pleje, behandle og hjælpe andre mennesker er både berigende og meningsfuldt. Der vil ofte være tale om en vigtig periode i det andet menneskes liv, som man som professionel på ældreområdet vil kunne bidrage til på en faglig god og omsorgsfuld måde.

Vi ønsker alle at være og forblive både professionelle og omsorgsfulde, hvorfor det er vigtigt, at vi har blik for den mentale påvirkning og for egne reaktioner, så man ikke får mental slagside i form af f.eks. stress, udbrændthed eller omsorgstræthed. Du skal som fagperson, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, leder mv. igen og igen kunne skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til det andet menneske, og samtidig holde balancen og ikke blive overinvolveret med risiko for at blive tyndhudet, eller modsat underinvolveret og dermed med risiko for at blive tykhudet. Balancen er ikke altid let at finde.

På temadagen får du ud over viden mulighed for at arbejde med dig selv og med udgangspunkt i din egen hverdag. Du får mulighed for at kigge indad og dele med andre. Når temadagen er omme, har du fået idéer og redskaber, du kan tage med dig videre til din arbejdsdag og bringe i anvendelse med det samme.

Workshoppen indeholder en god blanding af oplæg, læringsvideoer, refleksionsøvelser – både individuelle og i grupper – op-at-stå-øvelser og opsamlinger.

Du får på dagen:

 • Indblik i belastningspsykologien og viden om, hvad der gør særligt indtryk og dermed potentielt belaster
 • Blik for både egne, kollegers eller medarbejderes faresignaler
 • Idéer til forebyggelse på både individ-, gruppe- og ledelsesniveau
 • Og endelig og nærmest vigtigst: et fælles sprog, der gør det lettere at arbejde videre med emnet

Alle pladser på temadagen er optagede.

Spørgsmål vedrørende temadagen kan rettes til vaerdighed@sst.dk

Målgruppe

Målgruppen er ledere og medarbejdere i ældreplejen og temadagen faciliteres af Susanne Holm, der er forebyggelseskonsulent hos Institut for Belastningspsykologi. 

Program

8.30-9.00:

 • Morgenmad

9.00-9.15:

 • Velkommen
 • Præsentation af underviser Susanne Holm og deltagerne

9.15-10.00:

 • Introduktion til belastningspsykologi
 • HVORFOR?
 • Alle har et breaking point og gruppedrøftelser af refleksionsøvelser

10.00-10.10: Pause

10.10-10.50:

 • Hvad er det, der påvirker, herunder sekundær traumatisering?
 • Hvilke reaktioner ser vi herpå?

10.50-11.00: Pause

11.00-12.00:

 • Idéer til et fælles sprog, herunder rød-grøn-blå-modellen
 • Gruppedrøftelser af refleksionsøvelser

12.00-13.00: Frokostpause

13.00-14.00:

 • Individets rolle, ansvar og handlemuligheder
 • Gruppens rolle, ansvar og handlemuligheder
 • Gruppedrøftelse af refleksionsøvelser

14.00-14.10: Pause

14.10-15.00:

 • Lederens rolle, ansvar og handlemuligheder
 • Afsluttende bemærkninger
 • Afrunding og tak for i dag