xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Generelle råd til at forebygge smitte

Det bedste, du kan gøre for at forebygge smitte, er at følge vores generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig.

Sundhedsstyrelsens generelle råd til at forebygge smitte

1. Bliv hjemme, hvis du er syg

Det anbefales som et generelt råd, at blive hjemme, når man er syg med betydende symptomer på smitsom sygdom, indtil man er rask. Derved kan man undgå at andre i omgangskredsen smittes med både covid-19 og andre smitsomme sygdomme, fx influenza. At blive hjemme indebærer i denne forbindelse, at man undgår tæt og langvarig kontakt med andre og således ikke møder på arbejde, fritidsaktiviteter eller sociale arrangementer, og at børn ikke møder i skole, dagtilbud mv. Det indebærer særligt, at man ikke er sammen med ældre og kronisk syge, der er mere modtagelige for smitsomme sygdomme. Man behøver ikke at isolere sig fuldstændig i sit hjem.

”Betydende symptomer” indebærer i denne forbindelse symptomer, der indikerer betydelig risiko for at man kan smitte andre, ved covid-19 er det typisk feber, vedvarende hoste/ nysen og problemer med at trække vejr, og hvor du føler dig syg.

Du anbefales ikke at blive testet med mindre, at du er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19 eller bliver anbefalet af lægen til at blive testet. Det kan være, hvis du er 65 år eller ældre, eller af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 – det gælder også, hvis du er gravid. Hvis du er i øget risiko, kan du være i målgruppen for tidlig behandling af covid-19. Hvis du er i øget risiko og føler dig syg, anbefales du at få taget en PCR-test eller selvtest. Hvis du tester positiv, anbefales du at kontakte din egen læge hurtigst muligt, da det er din læge, der vurderer, om du kan få behandling mod covid-19.

Læs mere om, hvordan du anbefales at forholde dig ved symptomer på covid-19:

Hvis du får symptomer på covid-19

Læs mere om, hvordan du anbefales at forholde dig, hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19:

Covid-19: Personer i øget risiko - Sundhedsstyrelsen

Læs mere om tidlig behandling af covid-19:

Covid-19 tabletbehandling

Læs mere om anbefalinger for test:

Hvornår anbefales test for covid-19?

Læs mere om, hvordan du anbefales at forholde dig, hvis du tester positiv for covid-19:

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

2. Hold afstand

Der er ikke generelle anbefalinger om afstand og begrænset fysisk kontakt for at forebygge smitte med covid-19 eller andre sygdomme. Hvis man er syg med symptomer på smitsom sygdom, anbefales det dog, at man holder afstand til andre af hensyn til at undgå, at de smittes, særligt hvis der er tale om ældre og personer med kronisk sygdom. Dette gælder også selvom der kun er tale om lette symptomer.
 
I situationer med øget risiko for smittespredning anbefales det, at man tænker over, hvor tæt man er på andre personer, særligt i det offentlige rum.
 

3. Luft ud og skab gennemtræk

Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs. 

Når en person fx hoster eller nyser vil de fleste dråber falde til jorden. Nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid. Derfor er der generelt større risiko for smitte indendørs, og når mange mennesker er sammen i lang tid i små lokaler. Ved at lufte ud gennem vinduer og døre, eller ved brug af et ventilationssystem, nedbringes koncentrationen af mikrodråber i luften, og det forebygger smittespredning. 

Du lufter effektivt ud i dit hjem ved at: 

  • Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk. 
  • Skabe gennemtræk i 5 min. mindst 2 gange om dagen. 
  • Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.
  • Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.

Se filmen

Udluftning i private hjem

4. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.

Følgende anbefales for at forebygge smitte ved hjælp af håndhygiejne:

  • Vask altid hænder, når de er synligt snavsede / fugtige, efter toiletbesøg, efter at have rørt ved andres udskillelser (fx bleskift) og før og efter håndtering af madvarer.
  • Håndvask udføres med vand og sæbe i en samlet tid på ca. 1 minut.
  • Rør kun ved ansigtet med rene hænder og vask eller desinficer hænderne efter berøring med ansigtet.
  • Host eller nys i papirlommetørklæde eller ærme, og vask eller desinficer hænder bagefter.
  • Ved host eller nys i hænder, så vask eller desinficer hænder straks bagefter.
  • Ved hånddesinfektion anbefales et alkoholbaseret (70-85% vol./vol.) middel tilsat glycerol (1-3%).

Husk også at hjælpe børn med den gode håndhygiejne. Hånddesinfektion anbefales som udgangspunkt ikke til børn, men kan anvendes med assistance fra en voksen. Produkter til hånddesinfektion skal opbevares utilgængeligt for børn for at forhindre indtagelse.

Find mere information om god håndhygiejne her:

Håndhygiejne (pjece)

Rene hænder (spørgsmål og svar, film mm.)

5. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter osv.

Rengør sådanne ”kontaktpunkter” ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler og eventuelt med desinfektionsmiddel. 

Læs mere om rengøring

Rengøring

Opdateret 23 JUN 2022