xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Coronatal

Testede, smittede og dødsfald | Indlæggelser

Siden er senest opdateret 27. marts 2023. Der er kke planlagt yderligere opdateringer.

 

Hvor mange er testet og smittet?

Opdateret 27. marts 2023 kl. 14.00 - Tal opgjort 27. marts 2023 kl. 12.15


27/3
Seneste 3 døgn
20/3
Seneste 3 døgn
13/3
Seneste 3 døgn
6/3
Seneste 3 døgn
27/2
Seneste 3 døgn
20/2
Seneste 3 døgn
13/2
Seneste 3 døgn
6/2
Seneste 3 døgn
30/1
Seneste 3 døgn
23/1
Seneste 3 døgn
16/1
Seneste 3 døgn
9/1
Seneste 3 døgn
2/1
Seneste 3 døgn
26/12
Seneste 3 døgn
19/12
Seneste 3 døgn
12/12
Seneste 3 døgn
5/12
Seneste 3 døgn
28/11
Seneste 3 døgn
21/11
Seneste 3 døgn
14/11
Seneste 3 døgn
7/11
Seneste 3 døgn
31/10
Seneste 3 døgn
24/10
Seneste 3 døgn
17/10
Seneste 3 døgn 
10/10
Seneste 3 døgn
3/10
Seneste 3 døgn
26/9
Seneste 3 døgn
19/9
Seneste 3 døgn

12/9
Seneste 3 døgn
5/9
Seneste 3 døgn

PCR test1

4.082 3.402 3.161 3.130 3.162 3.905 4.888 5.033 5.478 5.597 - 13.039 12.803 - 13.958 6.685 16.437 12.980 12.124 13.040 12.870 15.056 16.555 19.429 16.694 17.780 16.483 13.746 14.001 15.175

"Førstegangs positiv"
Personer, der har fået covid for første gang

381 307 194 149 160 185 187 159 201 227 - 748 1.218 - 1.471 601 1.458 829 626 652 600 1.200 1.805 2.495 2.612 2.196 1.966 1.393 1.359 1.396

Covid-19-tilfælde

641 504 338 251 250 308 343 315 384 383 - 1.218 2.024 - 2.602 1.074 2.788 997 760 824 822 1.830 2.578 3.387 3.496 2.884 2.572 1.798 1.795 1.816

Reinfektioner 
Positiv PCR-prøve mere en 60 dage efter prøvedatoen fra tidligere infektion

260 197 144 102 90 123 156 156 183 156 - 470 806 - 1.131 473 1.330 829 626 652 600 630 773 892 884 688 606 405 436 420

Dødsfald2

18 8 12 10 11 9 15 15 18 20 - 42 50 - 27 12 14 11 24 18 26 26 39 22 20 13 13 11 14 17

Antigentest

10 9 9 16  6 8 25 24 16 20 - 49 18 - 67 48 324 79 73 41 47 75 76 108 100 99 128
127 743 1.012

Antal smittede og dødsfald opgøres udelukkende på baggrund af PCR test. Se nyhed fra SSI fra 18. marts 2021: Statens Serum Institut ændrer, hvordan man opgør test-tal

 

Hvor mange er testet og smittet i løbet af hele pandemien?

Opdateret 27. marts 2023 kl. 14.00 - Tal opgjort 27. marts 2023 kl. 12.15


Total

PCR test1
Alle PCR-test

67.767.670

Personer med covid-19
Personer, der har haft covid en eller flere gange

3.177.819

Covid-19 tilfælde
Alle positive PCR-prøver

3.406.213

Reinfektioner
Positiv PCR-prøve mere end 60 dage efter prøvedatoen fra tidligere infektion

229.985

Dødsfald2

8.362

Antigentest
Alle antigentest

61.465.188

 

1: PCR-tests viser det antal prøver fra PCR-tests, som er analyseret.

2: Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist covid-19 infektion - på baggrund af positiv PCR test.covid-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.

En reinfektion defineres ved en positiv test mere end 60 dage efter en tidligere infektion.

En person kan indgå i opgørelsen flere gange, hver gang personen har en reinfektion.

Covid-19 tilfælde i alt indeholder både førstegangsinfektioner og reinfektioner.Hvor mange er indlagt?

Covid-19 behøver ikke være årsag til indlæggelsen.

Opdateret 27. marts 2023 kl. 14.00 - Tal opgjort 27. marts 2023 kl. 12.15 

27/3 20/3 13/3 6/3 27/2  20/2 13/2  6/2  30/1  23/1  16/1 9/1 2/1 26/12 19/12  12/12  5/12
Indlagte3 149 277 183 193  195  209 214 207 211 292 - 563 -  - 488 416 361
Heraf på intensiv afdeling 5 6 5 11 13 17 19 18 - -  13 10 8
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 1 4

2

3 3 4 5 6 4 - 7 - - 5 6 3
  • Af de 149 indlagte patienter er 5 således indlagt på intensiv afdeling
  • Af de 5 personer på intensiv afdeling er 1 person i respirator

3: Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet covid-19 kl. 7 hver morgen via PCR test, og som er indlagt af på grund af covid-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedrørende respirator.

Opgørelser for indlæggelser og dødsfald er beregnet på bekræftede tilfælde i alt. Covid-19 tilfælde i alt indeholder både førstegangs infektioner og reinfektioner.

Opgørelsesmetode
Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni 2020 opgjort med en ny metode. covid-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve.Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for covid-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

Kilde: Statens Serum Institut

Se coronatal fra Førøerne og EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (korona.fo)

Grønland

Information fra Grønland (corona.nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/covid-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Øvrige tal

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/covid-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af covid-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Om opdateringer

Denne side opdateres mandag - fredag kl. 14. 

 

Læs mere

 

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt:

 

Covid-19

 

Covid-19 vaccination

 

 

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedrørende COVID-19, og mange af disse data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-19

Opdateret 20 MAR 2023