xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationale kliniske anbefalinger om smerter

Her er en samlet oversigt over nationale kliniske anbefalinger, der omhandler smerter. Anbefalingerne er opdelt i gældende, under udarbejdelse eller opdatering og ikke gældende.

Nationalt koordinationsforum for styrket klinisk kvalitet på smerteområdet

Det nationale koordinationsforum rådgiver Sundhedsstyrelsen i arbejdet med opdatering og udarbejdelse af nationale anbefalinger på smerteområdet.

Se kommissoriet for koordinationsforum her

Nationale kliniske anbefalinger

Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik (2021)

Faglige anbefalinger for udredning af behandlingsbehov hos patienter med kroniske smerter i almen praksis (2023)

 

Under udarbejdelse

Farmakologisk behandling af smerter

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for farmakologisk behandling af smerter. De første anbefalinger forventes udgivet i foråret 2024. 

Fokuserede spørgsmål

 

Ikke-gældende anbefalinger

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende. 

Behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (2021)

Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter (2016, genvurderet 2020)

Behandling af nyopståede lænderygsmerter (2016, genvurderet 2019)

Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter (2018)

Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet (2018)

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverods­påvirkning (lumbal radikulopati) (2016, genvurderet 2018)

Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati) (2015, genvurderet 2018)

Behandling af lumbal spinalstenose (2017)

Meniskpatologi i knæet (2016)

Knæartrose (2012)

Opdateret 22 DEC 2023