xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Færre narkotikarelaterede dødsfald

Ny narkotikaårsrapport viser et fald i antallet af narkotikadødsfald og en lille stigning i antallet af forgiftninger. Færre unge prøver at eksperimentere med stoffer, ligesom det også bliver mindre udbredt i befolkningen generelt.

17 NOV 2016

Ny narkotikaårsrapport viser et fald i antallet af narkotikadødsfald og en lille stigning i antallet af forgiftninger. Færre unge prøver at eksperimentere med stoffer, ligesom det også bliver mindre udbredt i befolkningen generelt.

Færre narkotikarelaterede dødsfald

Der har været et mindre fald i antallet af narkotikadødsfald fra 2014 til 2015 viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for narkotikaområdet. I 2015 var der ifølge Rigspolitiet 245 dødsfald, mens der i 2014 blev registreret 263 dødsfald. Til sammenligning var der i både 2012 og i 2013 henholdsvis 210 og 213 dødsfald. Analyser af dødsfaldene viser, at der hovedsageligt er tale om forgiftningsdødsfald, og at gennemsnitsalderen hos de mennesker, der dør, fortsætter med at stige; i 2015 var den 45,6 år, mens den tilbage i 1993 var 33 år, og i 2014 var den 40,5 år. 

Der er samtidig sket en lille stigning i antallet af forgiftninger på landets skadestuer. I 2015 blev der registreret knap 2.500 forgiftninger, mens der i 2014 blev registreret 2.280. 

”Stofmarkedet er altid under forandring, og der ses løbende svingende stofkoncentrationer og nye stofblandinger og fyldstoffer, som kan være medvirkende til at antallet af forgiftninger og dødsfald stiger og falder. Derfor er vi opmærksomme på, hvis der sker ændringer i stofferne,” siger Kari Grasaasen, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Kokainen er blevet stærkere

Undersøgelser af den kokain, der sælges på gaden, har vist, at kokainen på markedet er stærkere end tidligere. Renheden i kokain i 2015 var på 37 procent, mens renheden har ligget mellem 20 og 25 procent de seneste 5 år. Det kan have betydning for antallet af forgiftninger.

"Jo stærkere et stof er, jo større er risikoen for skader – fordi der er en sammenhæng mellem fortyndingsgrad og risikoen for forgiftninger. Det gælder både risikoen både for en akut forgiftning, udvikling af psykiske komplikationer og psykose. Vi har set en stigning i antallet af kokainforgiftninger i 2015, hvor der var 313 tilfælde sammenlignet med 229 tilfælde i 2014, hvilket kan skyldes den stærkere kokain på markedet,” siger Kari Grasaasen.  

Godt 2 procent af personer mellem 16-34 år har brugt kokain indenfor seneste år, og udbredelsen af kokain har dermed været nogenlunde stabil siden år 2000 i følge landsdækkende undersøgelser gennem årene. 

Færre unge eksperimenterer

Rapporten bekræfter desuden, at stadig færre unge 15-16 årige eksperimenterer med stoffer som hash, amfetamin og ecstasy. Det fremgår den internationale skoleundersøgelse ESPAD, der for nylig er gennemført blandt 9. klasses elever i Danmark. Undersøgelsens rådata, som tidligere har været præsenteret i narkotikaårsrapporten for 2015, har vist et fald blandt unge. De endelige data, som nu er tilgængelige viser, at faldet er lidt større end først forventet. 

”Vi kan se, at der generelt er færre helt unge, der prøver at eksperimentere med stoffer, ligesom det også bliver mindre udbredt i befolkningen generelt. Det er rigtig positivt, fordi vi ved at der er store skadevirkninger ved brugen af stofferne,” siger Kari Grasaasen.  

I 2015 har 12,4 procent af 15-16 årige prøvet at ryge hash, og 4,9 procent har prøvet at ryge det indenfor den sidste måned. Til sammenligning havde 18 procent af 15-16-årige prøvet at ryge hash i 2011.

Links

Narkotikasituationen i Danmark 2016

Nyhed fra Aarhus Universitet: Ren kokain topper salgslisten over hård narkotika