xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gode erfaringer med tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdoms­psykiatrien

Fem projekter med tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien har medvirket til, at børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder ikke mister tilknytningen til skole og hverdagsliv. Det viser evalueringen af projekterne, som offentliggøres.

17 DEC 2018

Fem projekter med tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien har medvirket til, at børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder ikke mister tilknytningen til skole og hverdagsliv. Det viser evalueringen af projekterne. 

Fem regionale projekter har i tre år fået penge til at afprøve tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien. Et udgående team er en tværfaglig enhed med såvel socialfaglige som psykiatriske kompetencer, som tager ud fra børne- og ungdomspsykiatrien til kommuner, skoler, børnenes hjem med videre med henblik på at koordinere og samarbejde. Evalueringen viser, at de nævnte teams har haft en brobyggende funktion mellem børne- og ungdomspsykiatrien på den ene side og kommunale myndigheder på den anden side. 

Dermed er overgangen mellem indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien og en hverdag i hjemmet blevet mere sammenhængende og koordineret for det enkelte barn. Det har også skabt tryghed hos familierne. 

”Det er vigtigt, at et barn, der har psykiske lidelser eller vanskeligheder, så vidt muligt kan fortsætte sit almindelige hverdagsliv med skolegang, kammerater og fritidsaktiviteter. Derfor er der brug for, at behandling og skolegang bliver tænkt sammen, så børnene kan få en helhedsorienteret indsats, som griber mindst muligt ind i deres hverdagsliv. Det er lykkedes i dette projekt”, siger Helene Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen. 

Evalueringen viser desuden, at fagpersonerne i de kommunale myndigheder, som de tværfaglige udgående teams har samarbejdet med, har fået større viden om og er mere parate til at gribe ind, når det drejer sig om børn med psykiske vanskeligheder. Eksempelvis kan de nu i højere grad håndtere flere lettere psykiske vanskeligheder, og sandsynligheden for behov for behandling eller indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien er blevet mindre.

”De tværfaglige udgående teams har skabt et større fokus på, hvor vigtigt det er at have tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om børn og unge med psykiske lidelser. Jeg håber, at det kan gøre den  fremtidig brobygning lettere, så vi i højere grad kan sikre gode løsninger for børnene og de unge.”, siger Helene Probst

I satspuljeaftalen for 2014-2017 blev der afsat 70 millioner kroner til at afprøve tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien og til en tværgående evaluering af puljeprojekterne. Evalueringen er foretaget af COWI for Sundhedsstyrelsen.