xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats gør stor forskel for unge med erhvervet hjerneskade

Sundhedsstyrelsen offentliggør nu den tværgående evaluering af de fem projekter i satspuljen ”Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade”

09 MAJ 2018

Sundhedsstyrelsen offentliggør nu den tværgående evaluering af de fem projekter i satspuljen ”Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade”

Regionernes projekter målrettet unge med erhvervet hjerneskade har gjort en stor forskel for både de unge og deres pårørende. Det viser den tværgående evaluering af ”Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade”, som Sundhedsstyrelsen i dag offentliggør. 

Evalueringen viser derudover, at der generelt har været regional forskel i opfyldelsen af de fælles målsætninger og fremhæver særligt Region Midtjyllands ungementorer som et godt eksempel på tværsektorielt samarbejde samt Region Hovedstadens koordineringsfunktion som meget værdifuld for de unge.

Hurtigere genoptræning

Siden 2012 har fem projekter, én i hver region, arbejdet målrettet på at unge med erhvervet hjerneskade hurtigere får genoptræning og rehabilitering.

Satspuljen fik afsat 100 mio. kroner og udspringer af, at Sundhedsstyrelsen i 2011 offentliggjorde forløbsprogrammer for rehabilitering af børn og unge samt voksne med hjerneskade. Forløbsprogrammerne indeholdt anbefalinger om, at regionerne burde sikre mulighed for ambulant opfølgning og interdisciplinær udredning af personer med erhvervet hjerneskade eller mistanke herom. 

Formålet med puljen var derfor, at unge med hjerneskade bedst muligt generhverver deres tabte funktionsevne, så de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv og et eventuelt arbejdsliv.

Fokus på opsporing og udredning 

I projektperioden har projekterne haft en fælles målsætning om at implementere opsporingsredskaber, implementere tværfaglige ambulante udredningsfunktioner, etablere et nationalt datasæt, få kontakt til minimum 90 pct. af målgruppen samt sikre at 50 pct. opnår meningsfuld forbedring 1 år efter første kontakt.

Efter afslutning af satspuljen er det op til regionerne at beslutte, hvorvidt de ønsker at videreføre udredningsfunktionerne og/eller andre dele af satspuljeindsatsen.

Læs evalueringen her.