xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvornår er røntgen nødvendig?

En ny europæisk kampagne skal sætte fokus på den rette brug af røntgen og skanning. Kampagnen bliver sat i gang i dag, i forbindelse med den internationale dag for radiologi, som markeres hvert år den 8. november.

08 NOV 2019

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse deltager i kampagnen, “Det rigtige billede til min patient”, som bliver lanceret i i alt 19 europæiske lande.

”Målet med kampagnen er at sætte fokus på, hvordan vi bruger røntgen og skannings-billeder mest hensigtsmæssigt i et behandlingsforløb. Målgruppen er først og fremmest praktiserende læger, og andre, som henviser patienter til enten røntgen eller skanning”, fortæller sektionsleder Hanne Waltenburg, Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen.

Undersøgelser med enten røntgen eller skanning er effektive værktøjer i forbindelse med både diagnosticering og behandling. Men afhængigt af typen af undersøgelse, kan patienten samtidig blive udsat for stråling, som kan være skadelig for helbredet. Røntgenundersøgelser og CT-skanning indebærer udsættelse for ioniserende stråling, som kan være skadelig, mens MR- og ultralydsskanning ikke gør.

”I princippet bør røntgen og CT-skanning kun bruges, når det er til gavn for patienten. Men i realiteten viser flere europæiske studier, at et temmelig stort antal undersøgelser med enten røntgen eller CT-skanning faktisk ikke har været nødvendige, og altså dermed ikke umiddelbart til gavn for patienten. Nogle af disse undersøgelser burde slet ikke have været udført, andre burde have været udført med en anden metode”, forklarer Hanne Waltenburg.

På den baggrund organiserede den europæiske samarbejdsorganisation for strålebeskyttelsesmyndigheder tilbage i 2016 en såkaldt aktions-uge, hvor der I flere lande blev gennemført en række tilsynsbesøg, hvor der blandt andet var fokus på, om der ved henvisninger til røntgen eller CT-skanning var en proces for at sikre, at der blev valgt den rette undersøgelse til patienten.

Konklusionerne efter aktions-ugen var, at der var behov for en øget opmærksomhed blandt sundhedsprofessionelle på, hvornår det er relevant at bruge røntgen eller skanning.

Kampagnen ”Det rigtige billede til min patient” indeholder materialer, som skal hjælpe med at skabe opmærksomhed om brugen af radiologiske undersøgelser. Det er fx 7 spørgsmål, som lægen kan stille sig selv, inden han eller hun henviser sin patient. Spørgsmålene kan hjælpe lægen til at vælge den rigtige radiologiske undersøgelse, eller måske en alternativ undersøgelse. De 7 spørgsmål/svar-ark er beregnet til at bruge uafhængigt af hinanden. Der er derfor grundlæggende information, som går igen på flere ark.

Materiale til læger, som henviser til radiologisk behandling

HERCAS kampagne-side

10 inspektioner tjekker rammerne for berettigelse af røntgenundersøgelser (nyhed 2016)