xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Otte ud af ti kræftforløb gennemføres inden for den anbefalede tid

Langt de fleste kræftforløb bliver gennemført inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede standardforløbstider, men der er stadig regionale forskelle. Det viser opgørelsen fra 4. kvartal 2018.

28 FEB 2019

Langt de fleste kræftforløb bliver gennemført inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede standardforløbstider, men der er stadig regionale forskelle. Det viser opgørelsen fra 4. kvartal 2018.

80 procent af alle danske kræftpatienter bliver behandlet inden for Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger for, hvor langt et ukompliceret kræftforløb bør være. Det viser Sundhedsdatastyrelsens opgørelse på kræftområdet for 4. kvartal 2018.

Det er på niveau med 2. og 3. kvartal 2018. Antallet af registrerede gennemførte pakkeforløb er steget i 4. kvartal, hvor især Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden har registreret flere gennemførte pakkeforløb. 

Opgørelsen viser også, at der er regionale forskelle på, hvor mange patienter, der kommer igennem et kræftforløb inden for standardforløbstiderne. I Region Hovedstaden er tendensen fx nedadgående i forhold til tidligere kvartaler. Især blandt patienter med brystkræft var der flere længere forløb i 4. kvartal.

”Vores mål med forløbstiderne er at sikre, at patienter med ens kræftformer har samme muligheder og samme høje behandlingskvalitet uanset, hvor i landet de bor. Derfor er vi meget opmærksomme på regionale forskelle og forklaringerne bag dem. På baggrund af de seneste tal har vi bedt udvalgte regioner gøre rede for årsagerne til udviklingen i 4. kvartal,” siger centerchef Helene Probst. 

Sundhedsstyrelsen følger hvert kvartal op på Sundhedsdatastyrelsens opgørelser over, hvor mange patienter med mistanke om kræft, der bliver undersøgt og behandlet inden for standardforløbstiderne. Standardforløbstiderne er Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til et ukompliceret standardforløb. 

”Alle patientforløb er forskellige, da patienterne er i forskellige situationer og har forskellige behov, derfor skal det endelige forløb altid tilpasses en individuel faglig vurdering. En række patienter kan have flere samtidige sygdomme, der skal behandles inden kræftbehandlingen kan begynde. Andre kan have særligt komplicerede forløb, og nogle patienter har måske selv et ønske om ekstra betænkningstid, før de begynder en kræftbehandling. I sådan nogle tilfælde, vil en længere forløbstid ikke nødvendigvis betyde unødig ventetid”, understreger centerchef Helene Probst.

Resultater for 4. kvartal 2018

  • Over 35.800 patienter blev undersøgt i pakkeforløb for mistanke om en kræftsygdom i 4. kvartal 2018
  • Hos 9.247 af disse patienter viste undersøgelserne, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft
  • 80 % af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 4. kvartal 2018, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger. 
  • I de enkelte regioner, var den samlede andel 76 % i Region Hovedstaden, 78 % i Region Sjælland og Region Midtjylland, 82 % i Region Nordjylland og 86 % i Region Syddanmark.

Sundhedsstyrelsens kommentering af Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 4. kvartal 2018

Sundhedsstyrelsen hjemmeside om pakkeforløb