xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sådan skal tilbud om tandpleje til socialt udsatte skrues sammen

Sundhedsstyrelsen har opdateret sin vejledning om den kommunale tandpleje med nye retningslinjer for socialtandpleje. Socialtandpleje er et gratis tilbud om tandbehandling til socialt udsatte borgere.

30 SEP 2020

Den opdaterede vejledning om den kommunale tandpleje skal klæde kommunerne på til at tilbyde socialtandpleje til socialt udsatte borgere, herunder gadehjemløse og borgere, der benytter tilbud som herberger, varmesteder og væresteder.

”Vi håber, at kommunerne med vores retningslinjer i hånden får et brugbart redskab til at etablere det nye tilbud om socialtandpleje, der skal være med til at forbedre tandsundheden blandt de mest socialt udsatte borgere, som vi ved har en dårlig tandsundhed og derfor har behov for et særligt tilbud,” siger centerchef i Sundhedsstyrelsen, Tanja Popp.

En bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne, de tandfaglige miljøer og brugerorganisationer, har leveret input til arbejdet med de nye retningslinjer. Et gennemgående tema i arbejdet har været behovet for tæt tværfagligt samarbejde, siger Tanja Popp og uddyber:

”Det tværfaglige samarbejde er vigtigt for at kunne nå ud til så mange borgere som muligt og gøre dem opmærksom på, at der findes et tilbud om gratis tandpleje. Fx er det vigtigt, at socialtandplejen arbejder tæt sammen med de socialfaglige aktører, som har kontakt til socialt udsatte borgere og færdes i de miljøer, hvor borgerne opholder sig”.

Sundhedsstyrelsens opdaterede vejledning om den kommunale tandpleje træder i kraft i dag den 30. september 2020 og er tilgængelig her på hjemmesiden og på retsinformation.dk:

Den kommunale tandpleje: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje