xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om den kommunale tandpleje skal opdateres

Sundhedsstyrelsen har opdateret sin vejledning om den kommunale tandpleje, så vejledningen indeholder retningslinjer for socialtandpleje. Den opdaterede vejledning sendes nu i offentlig høring.

03 AUG 2020

Vejledningen blev senest opdateret i 2018 og beskriver omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.

”Her fra 1. juli er sundhedsloven ændret, så kommunerne fremover er forpligtet til at oprette et tilbud om gratis tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Derfor opdaterer vi nu den eksisterende vejledning om den kommunale tandpleje, så den også omfatter retningslinjer for socialtandplejen”, forklarer Tanja Popp, konstitueret centerchef i Sundhedsstyrelsen.

'Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje', herunder de nye retningslinjer for socialtandpleje, er primært målrettet administrative og faglige medarbejdere i den kommunale tandpleje samt myndigheder, organisationer og personalegrupper på social- og sundhedsområdet, som er i kontakt med de borgere, der er i målgruppen for tilbud i den kommunale tandpleje.

Vejledningen er i høring frem til søndag den 23. august via Høringsportalen