xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fælles indsats har været med til at bremse smitten med abekopper

Antallet af nye tilfælde med abekopper er faldet over de seneste uger. Over de seneste tre uger har vi kun set fire nye smittetilfælde med abekopper. Derfor er forventningen, at spredningen af abekopper foreløbig er bremset.

30 SEP 2022

I maj 2022 begyndte sygdommen abekopper at sprede sig i Europa. Abekopper er i familie med skoldkopper, og smitter typisk gennem tæt fysisk kontakt med en smittet, for eksempel ved sex. Alle kan blive smittet med abekopper, men i udbruddet i sommer sås smittetilfældene hos mænd, der har sex med mænd, og som har flere og forskellige partnere.

I Danmark tog smitten fart i slutningen af juli og starten af august, hvor det samlede antal smittetilfælde steg fra 28 i midten af juli til knap 100 tilfælde i starten af august. Den hurtige stigning i antallet af smittetilfælde gav utryghed blandt især mænd, som har sex med mænd. Sundhedsstyrelsen satte ind med anbefalinger og en fokuseret kommunikationsindsats om forebyggelse af smitte med abekopper hos denne målgruppe i samarbejde med blandt andre AIDS-fondet.

Samtidig blev en vaccinationsindsats hurtigt sat i gang for de personer, som er i højest risiko for at blive smittet med abekopper. Den fælles indsat ser ud til at have virket. Over de seneste tre uger har vi således kun set fire nye smittetilfælde med abekopper.

Samarbejde har været afgørende

Kommunikationsindsatsen har beskrevet sygdommen, hvordan den spreder sig, og hvem der er i særlig risiko. Fokus har været på at kommunikere om abekopper på en måde, som mindsker risikoen for stigmatisering af mænd, som har sex med mænd.

”Målet med vores indsats har været at hjælpe målgruppen til at passe på sig selv og andre dels gennem råd om, hvordan man forebygger smitte og dels ved at tage imod tilbud om vaccination. Det har ikke kunnet lade sig gøre uden AIDS-Fondet og de øvrige organisationer, vi har samarbejdet med. De har et indgående kendskab til målgruppen og ved, hvad de efterspørger af information, og hvordan vi kan nå ud,” siger Line Raahauge Hvass, konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Siden den forebyggende vaccinationsindsats blev sat i gang den 11. august har 3.393 personer fået første vaccinestik, og 2.277 personer er færdigvaccineret. For at være færdigvaccineret skal man have 2 stik med mindst 28 dages mellemrum.

Stor ros til målgruppen

Udover AIDS-Fondet har Sundhedsstyrelsen haft et tæt samarbejde med civilorganisationer, eksperter i infektionsmedicin, de fem regioner og de øvrige styrelser under Sundhedsministeriet. Målet var at sikre, at tilbuddet om test- og vaccination blev rullet hurtigt og målrettet ud til relevante personer.

”Vi vil gerne give en stor ros til målgruppen for at tage ansvar og tage situationen alvorligt. Selv under Pride-festen midt i udbruddet faldt smittetallene. Målgruppen har selv bedt om information om, hvordan de kan bremse smitten og passe på sig selv og andre, og vi kan jo se, at det er lykkedes for dem. Det er virkeligt positivt at se, at når vi samarbejder og hurtigt gør brug af de værktøjer, som vi ved, der virker, kan vi lykkes med at forebygge spredning af smitsomme sygdomme,” siger Line Raahauge Hvass.

Der er samlet set fundet 187 tilfælde med abekopper i Danmark indtil videre. Sundhedsstyrelsen følger løbende udviklingen i udbruddet med abekopper i Danmark og resten af verden, så vi hurtigt kan sættes ind igen, hvis abekopper igen begynder at sprede sig i Danmark.

 

Abekopper

Der er smitte med sygdommen abekopper i Danmark. Symptomer på abekopper er små blærer, som kan minde om skoldkopper. Sygdommen begynder ofte med en sygdomsfølelse med kulderystninger, hovedpine, muskelsmerter og træthed.


Om abekopper

Abekopper smitter kun, når man har symptomer. Smitten sker oftest gennem direkte kontakt med de små blærer på huden. En blære kan dog være nok. Smitte sker kun sjældent ved almindelig social omgang, men typisk ved tæt fysisk kontakt fx ved sex, eller hvis man sover i samme seng.

 

Sygdommen vil i langt de fleste tilfælde mild være og går over af sig selv inden for 2-4 uger. Sygdommen kan dog godt gøre ondt og give smerter, særligt ved udslæt i og omkring endetarmen. Det kan også give ar, når blærerne heler.

 

Alle kan blive smittet med abekopper. På nuværende tidspunkt er der en overvægt af smittetilfælde hos mænd, der har sex med mænd. Vi opfordrer derfor denne gruppe til at være særlig opmærksom, hvis de er sammen med nye partnere.

 

Ring til din læge, hvis du har mistanke om, at du kan være smittet med abekopper.


Vaccination mod abekopper

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en særlig risikogruppe vaccineres forebyggende mod abekopper: Mænd, der har sex med mænd, og som har flere skiftende partnere.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at nære kontakter til bekræftede tilfælde af abekopper tilbydes vaccination for at beskytte mod alvorlig sygdom, hvis de er i særlig risiko.

 

Vaccination mod abekopper gives som to stik med minimum 28 dages mellemrum.

 

Læs mere om symptomer, forebyggelse og vaccination mod abekopper her:

 

Sammen forebygger vi smitte med abekopper - Sundhedsstyrelsen