xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mindre fald i forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2022

De fleste kræftforløb gennemføres inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbstider, men andelen ligger lavt i 2. kvartal 2022 sammenlignet med tidligere. Det viser Sundhedsdatastyrelsens opgørelse på kræftområdet for 2. kvartal 2022.

31 AUG 2022

I perioden blev 74 procent af alle patienter, der blev henvist til et kræftpakkeforløb udredt og behandlet inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbstider. De fleste kræftforløb blev dermed gennemført inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede standardforløbstider, men udviklingen viser desværre, at der er sket et fald i løbet af de seneste år. Andelen ligger således på det laveste niveau siden 2013.

Opgørelsen for 2. kvartal 2022 viser, at regionerne generelt har en lavere andel forløb inden for de anbefalede forløbstider for pakkeforløbene for brystkræft, prostatakræft, livmoderkræft og kræft i æggestok.

Kvartalsopgørelsen tager udgangspunkt i standardforløbstiderne for de forskellige pakkeforløb. Forløbstiderne i pakkeforløbene er faglige rettesnore for standardpatientforløb. Det kan være fagligt relevant og nødvendigt, at forløbstiden er længere for nogle patientforløb. Herunder kan anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt kompliceret sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen har derfor ikke en forventning om, at standardforløbstiderne skal realiseres for alle forløb i samtlige pakkeforløb.

Sundhedsstyrelsen er meget opmærksom på regionernes udfordringer på kræftområdet, som følges løbende bl.a. i regi af Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

”Vi følger nøje med i forløbstiderne på kræftområdet, og der kan være forskellige årsager til, at der er færre der behandles inden for forløbstiderne. Det bekymrer os dog, at andelene denne gang ligger lavere end den plejer, og derfor tager vi en grundig drøftelse af det med regionerne i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet”, siger enhedschef Tanja Popp.

Antallet af patienter, der opstartes i et pakkeforløb, har været relativt stabilt med en let stigning inden for de sidste par år, mens andelen af pakkeforløb, hvor mistanken om kræft bekræftes, eller der fortsat er mistanke om kræft, viser en faldende tendens.

Tal for 2. kvartal 2022

  • 39.001 patientforløb blev registreret med udredning i et pakkeforløb for kræft i 2. kvartal 2022
  • I 9.268 af disse forløb blev kræftdiagnosen bekræftet eller der var fortsat begrundet mistanke om kræft
  • 74 % af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 2. kvartal 2022, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbstider
  • På det regionale niveau er andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, 88 % i Region Nordjylland, 77 % i Region Midtjylland, 76 % i Region Syddanmark, 72 % i Region Hovedstaden og 64 % i Region Sjælland

Se Sundhedsstyrelsens kommentering af Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 2. kvartal 2022

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om pakkeforløb