xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Partikler, støv og børns miljø er til debat på kommende temadage

To spændende temadage ser på ny dansk forskning i dels partikler og støvs betydning for helbredet og hvilken betydning omgivelserne har for børns sundhed.

06 SEP 2022

Temadagene bliver holdt af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed.

”Temadagene samler den nye viden fra danske forskere på området, så der er rig mulighed både for at blive opdateret og for at få et indblik i de faglige debatter på områderne lige nu,” siger sektionsleder Charlotte Kira Kimby.

Partikler og støv ude og inde har betydning for sundheden

Temadagen om partikler og støv bliver holdt den 7. september i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). På dagen er der fokus på helbredseffekter af partikler og støv i ude- og indemiljø, og der vil være særligt fokus på, hvordan udsættelse for partikler og støv i arbejdssammenhæng for eksempel fra udsættelse for asbest eller fra byggepladser påvirker helbredet.

”Temadagene er en god mulighed for at få et indblik i områder, som har stor betydning for vores allesammens sundhed. Det, vi indånder, kan i høj grad påvirke vores helbred, og forskningen på det område er derfor helt central, hvis vi skal blive klogere på, hvordan vi kan forbedre vores ude- og indeklima nu og i fremtiden”, siger Charlotte Kira Kimby.

Temadagen om børns miljø vil blandt andet handle om, hvordan det miljø, børn befinder sig i, påvirker deres helbred og udvikling. Det kan for eksempel være skadelige stoffer fra legetøj, elektronik eller møbler. Temadagen annonceres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i løbet af efteråret.

”Børn er særlig sårbare, fordi deres krop er mere modtagelig for påvirkninger end voksnes. Samtidig er de mere i kontakt med omgivelserne, fordi de lærer ved at udforske dem, fx ved at smage og røre på ting, når de er helt små. Vi har haft fokus på børns miljø og sundhed løbende, men der er hele tiden nyt på området, og det ser vi frem til at høre om”, siger Charlotte Kira Kimby.

Temadagene henvender sig primært til forskere, administratorer og sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med miljø og sundhed, men andre interesserede er velkomne. Det er gratis at deltage.

Temadag og webinar om partikler og støv 7. september 2022 

Formidlingsbladet Miljø og sundhed

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed