xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Seponeringslisten skal opdateres

Indsatser for Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen har sendt en opdateret version af Seponeringslisten i høring.

01 AUG 2022

Seponeringslisten er et beslutningsstøtteværktøj til medicingennemgang, som er målrettet læger og andre sundhedsfaglige personer.

Seponeringslisten kan bruges som hjælp, når for eksempel praktiserende læger overvejer, om specifik medicinsk behandling af deres patienter skal fortsætte eller ophøre. Seponeringslisten samler og videregiver nationale lægemiddelanbefalinger, som er udarbejdet af lægevidenskabelige selskaber, danske myndigheder og andre danske organisationer, på en let og overskuelig måde.

”Ved dette års opdatering vil jeg fremhæve, at vi har tilføjet seponeringsbudskaber for betablokkere, hormonal kontraception og hormonbehandling i overgangsalderen. Derudover lægger vi også op til en mere farverig udgave, der synligt adskiller lægemiddelkategorierne ved hjælp af farver”, siger formand for arbejdsgruppen Simon Tarp fra Sundhedsstyrelsen.

Seponeringslisten er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Forskningsenheden for almen praksis, Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci, Odense Deprescribing Initiative og regionerne.

Anbefalingerne er i høring frem til mandag den 29. august 2022 via Høringsportalen.

Gå til Høringsportalen