xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvert 10. barn vokser op med forældre med alkoholproblemer

En ny undersøgelse viser, at 109.000 børn vokser op med forældre med alkoholproblemer. Det kan have store konsekvenser for børnenes trivsel.

31 MAJ 2023

Sundhedsstyrelsen har bedt Statens Institut for Folkesundhed om at komme med et skøn over, hvor mange børn, der vokser op med forældre med alkoholproblemer. Deres skøn er, at cirka 109.000 børn vokser op i en familie, hvor en eller flere har et moderat eller svært alkoholproblem. Et alkoholproblem i en børnefamilie belaster alle familiens medlemmer. Det vil sige den voksne, der drikker, partner og børnene. Det kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børnene kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet.

”Konsekvenserne for familierne er meget væsentlige at have for øje, når vi ser på alkohol-vaner. Ikke mindst er konsekvenserne store for de børn, der vokser op med forælder, der har alkoholproblemer. Når forældre drikker for meget, er det svært for dem at give børnene det, de har brug for. Det kan således have store konsekvenser for børnene, både i form af en svær barndom, og det øger også risikoen for, at de selv får alkoholproblemer senere i livet,” siger Maja Jørgensen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Partneren til den, der drikker for meget, belastes ofte psykisk af alkoholproblemet i lige så høj grad, som den der drikker. For børnene betyder det, at de risikerer at miste opmærk-somheden fra begge forældre. Jo tidligere en familie får hjælp til at løse problemet, des større er mulighederne for at undgå eller mindske disse skader og sikre børnene trivsel og en sund udvikling. Men ofte går der mange år, fra en person udvikler en alkoholafhængig-hed, til personen kommer i behandling.

”Vi må konstatere, at vi har en alkoholkultur i Danmark, hvor det er for nemt at udvikle og skjule problematiske alkoholproblemer. Det kan være svært at skære ned eller stoppe med at drikke for meget, da alkoholen er til stede ved de fleste sociale begivenheder og ofte bru-ges til at markere et fællesskab. Der findes dog en lang række strukturelle tiltag, som kan være med til at bakke op om en positiv ændring i alkoholkulturen. Det kan eksempelvis være ændringer i tilgængelighed eller højere priser,” siger Maja Jørgensen

Derudover peger Maja Jørgensen på at der er behov for at sikre mere synlighed om de be-handlingstilbud, der kan tilbydes, og at der særligt hos sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner er en opgave i at sørge for, at borgere med begyndende misbrug tilbydes be-handling tidligt, så nogle af de negative konsekvenser af forældre med alkoholforbrug kan mindskes.

Antallet af børn, der vokser op med forældre med alkoholproblemer, blev sidst opgjort i 2008, og tallene var på det tidspunkt baseret på en enkeltstående undersøgelse, som ikke er gentaget siden. Det nye estimat baseres i stedet på data fra de store nationale sundhedspro-filer, der blandt andet opgør antallet voksne med alkoholproblemer. Tallet vil derfor kunne opdateres, hver gang der foreligger nye nationale sundhedsprofiler. Det nye skøn, der altså baserer sig på denne nye metode, er opgjort ud fra data for perioden 2010 til 2021.

Statens Institut for Folkesundheds rapport fra 2023: ”Antallet af børn af forældre med alkoholproblemer” kan findes her: 

 

Antallet af børn af forældre med alkoholproblemer

Se også:

Sundhedsstyrelsens materiale vedr. opsporing af alkoholproblemer

Sundhedsstyrelsens servicetjek af offentligt finansieret alkoholbehandling

Definition af problematisk alkoholforbrug, herunder tegn på moderat og svært alkoholproblem

Flere nøgletal om alkohol

 

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Pressemeddelelser 

Nyt om forebyggelse