xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Informations­materialer om PFAS

Sundhedsstyrelsen har opdateret informationen om PFAS til borgere, der har været udsatte for stor påvirkning af PFAS. Samtidig er anbefalingerne til sundhedsprofessionelle også gennemgået på baggrund af en opdatering af vidensgrundlaget. Det har ikke givet anledning til at ændre anbefalingerne.

22 MAR 2023

Den øgede opmærksomhed om PFAS betyder, at flere fødevarer og mange tidligere forureningsgrunde bliver undersøgt for PFAS-forurening. Derfor har Sundhedsstyrelsen udvidet den borgerrettede information om PFAS, der beskriver, hvad der er af viden om, hvordan PFAS påvirker helbredet.

Sundhedsstyrelsen har desuden opdateret den faglige gennemgang af helbredseffekter af PFAS og anbefalingerne til, hvordan borgere, der har været særligt udsatte for PFAS, skal hjælpes i sundhedsvæsnet. Den tidligere gennemgang var kun ét år gammel, men ny forskning gav anledning til at se på den videnskabelige dokumentation igen. Sundhedsstyrelsen har derfor genindkaldt den faglige arbejdsgruppe, der har rådgivet om den første gennemgang, for at få deres rådgivning om de yderligere studier. Sundhedsstyrelsen har ikke fundet anledning til at ændre anbefalingerne vedrørende PFAS på baggrund af arbejdsgruppens arbejde.

”Vi er alle udsat for PFAS, og nogle har været udsat for en stor påvirkning. Men det kan være svært for den enkelte at vurdere hvilken risiko, der er ved den påvirkning, man har været udsat for. Derfor er det også vigtigt, at fagpersonale kan rådgive både dem, der har været udsat for store mængder PFAS, og dem der henvender sig med en bekymring for PFAS”, siger sektionsleder Charlotte Kira Kimby. 

Informationsmaterialet beskriver, at der er lille risiko for, at de kendte helbredseffekter af PFAS vil få alvorlig betydning for den enkelte borger. Selv om den enkelte har en lille risiko for sygdom, ser Sundhedsstyrelsen med stor alvor på den udbredte forurening med PFAS og de uønskede påvirkninger af menneskers helbred og miljø og følger med i den viden og udvikling, der er på området.

Det opdaterede materiale om PFAS kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

PFAS | Borger

PFAS / Fagperson