xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nyt månedsblad ser på søvnproblemer hos børn og unge

Brugen af søvnmedicinen melatonin er steget markant blandt børn og unge i løbet af det sidste årti. Derfor giver Månedsbladet Rationel Farmakoterapi et overblik over, hvordan læger i almen praksis kan håndtere søvnproblemer hos børn og unge, og hvornår der kan være indikation for at bruge melatonin.

20 FEB 2023

Det er almindeligt at opleve søvnproblemer i perioder og især for mennesker med psykiske lidelser. Men det kan have store negative konsekvenser for børn og unges sundhed, trivsel og udvikling, hvis de har problemer med at sove. Derfor udgav Sundhedsstyrelsen i slutningen af sidste år en national klinisk anbefaling om behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge.

”Stigning i brugen af melatonin blandt børn og unge kan både ses hos børn og unge, der har en sygdom, der kan forklare søvnforstyrrelser og blandt børn og unge, der ikke har en sygdom, der kan forklare det. Derfor er det vigtigt at se nærmere på, hvordan vi kan få et hensigtsmæssigt forbrug af lægemidlet melatonin,” siger Solveig Forberg, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Månedsbladet giver et overblik over de væsentlige budskaber i anbefalingerne, blandt andet hvornår det kan være hensigtsmæssigt at udskrive melatonin i almen praksis, og hvordan man kan samarbejde med andre relevante dele af sundhedsvæsnet.

”Man skal generelt være tilbageholdende med at bruge lægemidler til søvnproblemer - og især til børn og unge, hvor der ikke er viden om langtidseffekten. Derfor anser vi ikke melatonin som førstevalg til behandling af søvnproblemer hos børn og unge. I stedet er vores anbefaling at familier med børn og unge med søvnproblemer starter med at afprøve andre tiltag, som fx faste sengetider, fysisk aktivitet i løbet af dagen, brug af tyngdedyne og ingen skærmbrug inden sovetid. Og så også giver tiltagene lidt tid, for det kan godt kræve noget af hele familien, når nye vaner skal indføres,” siger Solveig Forberg.

Hvis der ikke er tilstrækkelig effekt af de søvnhygiejniske tiltag, og søvnforstyrrelserne påvirker barnet/den unge i en sådan grad, at det går ud over dagligdagen, kan man overveje behandling med melatonin.

I denne udgave af Månedsbladet kan du også finde en kort notits med IRF’s samlede af præparatanmeldelsen af vægttabsmidlet Wegovy (semaglutid), og en notits om en kommende film om at tænke over sit medicinforbrug.

Søvnproblemer hos børn og unge

Læs også Sundhedsstyrelsens anbefalinger om børn, unges og forældres brug af skærm, som kan være en inspiration til at justere skærmvaner i familien

Korrektion til Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 2, 2022: Hormonal kontraception – hvad skal jeg vælge?

Der er desværre opdaget to fejl af større betydning i artiklen fra månedsbladet nr. 2, 2022, der kan skabe unødig bekymring for brystkræft ved brug af gestagenspiral, hvor der ellers er god grund til brug. Det skyldes en forkert gengivelse af nogle tal.

 

I artiklen stod, at der kan være en 20% øget risiko for brystkræft ved brug af gestagenspiral. Det tal overestimerer højst sandsynligt risikoen ved brug af spiralen. Det skal samtidig bemærkes, at evidensen på området er begrænset.

 

Det korrekte budskab er, at der ved brug af gestagenspiral er en let øget risiko for brystkræft. I et referencestudie (Mørch et al.) blev følgende absolutte tal fundet; 70 ud af 100.000 kvinder med gestagenspiral udviklede brystkræft, sammenlignet med at 55 ud af 100.000 kvinder uden gestagenspiral udviklede brystkræft.

 

I artiklen står desuden, at risiko for brystkræften ligeledes er angivet til at stige proportionelt med varighed af brugen. Det er heller ikke korrekt, da der for gestagenspiralbrug ikke er fundet stigende risiko for brystkræft proportionelt med varighed af brug.

 

Se en mere dybdegående forklaring her

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vi har udskiftet det system, som vi udsender nyheder og pressemeddelelser med.

 

Vores pressemeddelelser og nyheder er nu opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt fra IRF om lægemidler