xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Stor opbakning til organdonation

Danskerne er generelt positivt indstillet over for organdonation. Det bekræfter en ny undersøgelse, der også har set på, om folk kender til begrebet organdonation ved cirkulatorisk død.

14 SEP 2023

Godt 8 ud af 10 danskere (83 %) har en positiv eller meget positiv holdning til organdonation, mens kun 2 ud af hundrede siger, at de er negative eller meget negative overfor organdonation. Det er et af resultaterne af en måling af befolkningens kendskab og holdning til organdonation.

Undersøgelsen har også set på kendskabet til de nye anbefalinger for organdonation, der kom i marts 2023. De beskriver, hvordan man nu også kan donere større organer, når døden er konstateret ved, at vejrtrækningen ophører og hjertet holder op med at slå. Det kaldes donation efter cirkulatorisk død (DCD).

”Undersøgelsen viser, at der er stor interesse for at vide, hvad det betyder, at organdonorer skal være konstateret hjernedøde eller cirkulatorisk døde. Vi kan samtidig se, at de nye anbefalinger ikke ser ud til at have ændret på opbakningen, snarere tværtimod. Over halvdelen af de adspurgte siger, at de nye anbefalinger ikke ændrer på deres overvejelser om organdonation, mens hver femte siger, at de nu faktisk er mere tilbøjelige til at ville registrere sig som organdonor”, siger enhedschef Maria Herlev Ahrenfeldt.

Undersøgelsen er lavet inden, at Sundhedsstyrelsen i juni måned startede en informationsindsats om, hvad det betyder, at man kan blive organdonor ved cirkulatorisk død. Indsatsen fortsætter i september og oktober.

”Vi vil gerne være sikre på, at borgerne har haft mulighed for at se eller læse, hvad det handler om, når hospitalerne går i gang med at implementere de nye anbefalinger til efteråret”, forklarer Maria Herlev Ahrenfeldt.

De første hospitaler forventes at gå i gang med de første DCD-forløb i løbet af efteråret. I første omgang bliver det på Rigshospitalet og universitetshospitalerne i Odense, Aarhus og Aalborg, som i forvejen har omfattende erfaring med organdonation.

Patienter, der bliver organdonorer i dag, er patienter, der har svære dødelige skader i hjernen, og hvor det er besluttet at afslutte livsforlængende behandling, da videre behandling er udsigtsløs. Det gælder også, når de nye anbefalinger bliver taget i brug. Uanset dødskriterium er det vigtigt, at et dødsfald bliver håndteret med stort hensyn til de pårørende og deres mulighed for at sige farvel til den afdøde.

Undersøgelsen af holdninger til organdonation er foretaget blandt 1026 personer, og er udført af Primetime via analyseinstituttet Nordstats panel for Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om organdonation 

Faktaark fra undersøgelsen: Danskernes holdning til organdonation

 

Generelt om organdonation

 • Der er en overvejende positiv holdning til organdonation i befolkningen: 83% af befolkningen har en positiv eller meget positiv holdning til organdonation, mens 14% er neutrale. Kun 2% angiver at de er negative eller meget negative overfor organdonation
 • 37% har tilmeldt sig donorregistret, en tredjedel har ikke taget stilling.
  • Der er flest der har tilmeldt sig donorregisteret blandt de 40-49-årige, her har 46% tilmeldt sig
  • Blandt de 33%, der ikke har taget stilling til organdonation, er 46% i tvivl om, hvorvidt de vil være organdonor

   

Danskernes viden om organdonation

 • 45% mener, at de har tilstrækkelig viden om hvilke kriterier, der afgør, om man kan blive organdonor
  • Særligt dem over 40 år, mener at være tilstrækkeligt oplyste. Blandt de 40-49-årige er det 51%, mens det gælder for 50% af dem over 50. Til sammenligning mener kun 32% af dem under 30 år at have tilstrækkelig viden

   

 • 52% mener, de har tilstrækkelig viden om, hvordan lægerne vurderer, at man er død, når man skal være organdonor
  • Igen mener dem over 40 i højere grad at have tilstrækkelig viden om emnet. Blandt de 40-49-årige er det 53%, mens det gælder for 60% af dem over 50 år. Til sammenligning mener kun 35% af dem under 30 år at have tilstrækkelig viden

   

 • 52% mener, de har tilstrækkelig viden om, hvordan lægerne vurderer, at man er død, når man skal være organdonor
  • Igen mener dem over 40 i højere grad at have tilstrækkelig viden om emnet. Blandt de 40-49-årige er det 53%, mens det gælder for 60% af dem over 50 år. Til sammenligning mener kun 35% af dem under 30 år at have tilstrækkelig viden

   

Danskernes viden om cirkulatorisk død

 • Uhjulpet adspurgt har kun 18% et godt kendskab til begrebet ”cirkulatorisk død”, 52% har et dårligt kendskab
  • Særligt dem under 40 år har et dårligt kendskab. Blandt dem under 30 angiver 57% at have et dårligt kendskab, det gælder for 60% blandt de 30-39-årige. Blandt de 40-49-årige svarer 51% at deres kendskab er dårligt, og for dem over 50 år gælder det 48%

   

 • 63% vil gerne være bedre informeret om, hvad det betyder, at organdonorer skal være konstateret hjernedøde eller cirkulatorisk døde

 

 • For 55% påvirker yderligere oplysninger om donation efter cirkulatorisk død ikke deres overvejelser om organdonation
  • Dog svarer 20% at de er mere tilbøjelige til at ville registrere sig som organdonor pba oplysningerne
  • 6% angiver at det påvirker deres holdning i retning af at være mindre tilbøjelige til at ville registrere sig som organdonorer, mens 19% svarer ”ved ikke”.

   

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.026 danskere i analyseinstituttet Norstats panel i juni 2023. Der er sikret en national repræsentativ spredning på køn, alder og region, og foretaget vejning af data på baggrund af dette. 

 

Se som PDF: Faktaark fra undersøgelsen: Danskernes holdning til organdonation