xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vil I have besøg af demensrejseholdet?

Det er nu igen muligt at få besøg af Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold. Forløbet har fokus på at mindske brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens og henvender sig til kommuner og private aktører, herunder selvejende organisationer.

17 MAJ 2023

Demensrejseholdet er blevet forlænget med yderligere tre år. Det er derfor nu muligt at søge om at få besøg af Demensrejseholdet for perioden 2024-2025. Det første rejseholdsforløb starter i denne omgang op i 1. halvår af 2024, og efterfølgende starter der løbende forløb op frem til og med 1. halvår af 2025. Der er ansøgningsfrist for at søge om forløb med demensrejseholdet den 28. juni 2023.

”Vores første erfaringer viser, at demensrejseholdets forløb med fokus på antipsykotisk medicin er med til at give medarbejdere og ledere i ældreplejen mod på både at seponere antipsykotisk medicin og sætte ind med personcentreret omsorg, når borgerens adfærd bliver uforståelig. Vi glæder os til at komme ud til endnu flere plejeenheder og bidrage til at styrke medarbejdernes kompetencer og viden om brugen af antipsykotisk medicin og på den måde øge trivslen hos de ældre borgere med demens,” siger Kirsten Groth Willesen, der er programleder i Sundhedsstyrelsen.

Demensrejseholdsforløbene tager afsæt i velafprøvede metoder og erfaringer fra Sundhedsstyrelsens tidligere og nuværende rejsehold. Forløbene har fokus på systematisk arbejde med personcentreret omsorg samt en praksisnær tilgang til læring gennem refleksion, læringsgrupper, beboerkonference og temadage. Et forløb består af ca. 14 dage fordelt på mellem 16-20 uger.

Midlerne til Demensrejseholdforløbene kommer via aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026.

Ønsker I at arbejde med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens?

Der planlægges et afprøvningsprojekt af Sundhedsstyrelsens nye Guide til nedbringelse af antipsykotisk medicin i løbet af 2024-2025 ligesom det senere bliver muligt at søge om Demensrejseholdsforløb til perioden 2025-2026. Tilmeld dig nyheder fra Sundhedsstyrelsen, eller hold øje med hjemmesiden, hvor indsatserne vil blive annonceret, når de bydes ud.

Læs mere om puljen og om denne ordning:

Demensrejsehold med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin 2024

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på ældreområdet