xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ekstraordinær ansøgningsrunde: Regioner og private sygehuse kan ansøge om at varetage udvalgte specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen åbner for en ekstraordinær ansøgningsrunde for regioner og privathospitaler til 11 udvalgte specialfunktioner.

23 MAR 2023

Baggrunden for den ekstraordinære ansøgningsrunde er, at regeringen og Danske Regioner som led i Akutplanen har indgået en aftale med Sundhed Danmark, der handler om brug af privat sygehuskapacitet til at nedbringe ventelister. Sundhedsstyrelsen har som led heri fået til opgave at afklare, om der er specialiserede behandlinger, som kan varetages flere steder i landet. De specialiserede behandlinger er eksempelvis behandlinger, der er svære eller sjældne, og derfor kræver stor specialiseret viden. For at sikre høj kvalitet foregår de kun enkelte og godkendte steder i Danmark. 

”Vi har som led i aftalen fået indmeldinger fra både Sundhed Danmark og Danske Regioner, der har peget på specialfunktioner, hvor der er mulige kapacitetsudfordringer. De oplysninger har vi drøftet med det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning,” siger enhedschef Agnethe Vale Nielsen, og fortsætter: ”Det har været en meget hurtig proces, og samtidig har det været vigtigt ikke at gå på kompromis med de faglige begrundelser, der skal til for at åbne for en ansøgningsrunde. Tilsammen har det dannet grundlag for vores beslutning om at åbne op for en ekstraordinær ansøgningsrunde for 11 konkrete specialfunktioner”. 

Der er frist for ansøgninger onsdag d. 19. april 2023 kl. 10.00. Herefter vil Sundhedsstyrelsen sagsbehandle de indkomne ansøgninger ud fra de eksisterende principper og kvalitetskrav i specialeplanlægningen. For at blive godkendt til at varetage en specialfunktion skal ansøgere blandt andet leve op til krav vedrørende faglige kompetencer, robusthed, tværfaglighed, understøttende funktioner med mere. 

Kravene til varetagelse af specialfunktionerne er beskrevet i de enkelte specialevejledninger og i rapporten Specialeplanlægning - begreber, principper og krav.

Her kan der også læses meget mere om specialeplanlægning, og om hvordan man ansøger. 

”Der er store udfordringer med kapacitet og ventelister i sygehusvæsenet på nuværende tidspunkt, og vi håber, at en åbning af ansøgninger til de 11 specialfunktioner kan bidrage til at bringe relevant kapacitet i spil på tværs af offentlige og private sygehuse, mens vi samtidig fastholder fokus på den nødvendige kvalitet,” siger enhedschef Agnethe Vale Nielsen.

Ud over de 11 specialfunktioner, der indgår i den nuværende ekstraordinære ansøgningsrunde, er Sundhedsstyrelsen blevet opmærksom på andre områder, hvor der kan være kapacitetsudfordringer. Det gælder for eksempel enkelte specialfunktioner inden for kæbekirurgi og oftalmologi samt en række specialfunktioner inden for ortopædkirurgi. Her ser vi på, om der er andre løsninger blandt de sygehuse, der allerede er godkendt til at varetage disse specialfunktioner, eller om der kan blive behov for at åbne for ansøgning til de funktioner. 

Læs mere om den ekstraordinære ansøgningsrunde og hvilke specialfunktioner, der indgår på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Hvis privathospitaler og regioner ønsker at ansøge om specialfunktioner, kan ansøgningsmateriale og vejledning til hvordan der ansøges også findes på siden:

Ansøgning om specialfunktioner

Informationsmøde for privathospitaler

Sundhedsstyrelsen afholder sammen med Danske Regioner et møde for privathospitaler den 29. marts 2023 kl.13-14.30.

Her vil der være mulighed for at få svar på eventuelle praktiske spørgsmål til ansøgningsprocessen, herunder bl.a. hvordan ansøgningen udfyldes. Danske Regioner vil besvare spørgsmål vedrørende de samarbejdsaftaler, der skal indgås for at få henvist patienter og bibeholde godkendelse til varetagelse af specialfunktioner.

Mødet afholdes i Sundhedsstyrelsen med mulighed for virtuel deltagelse. Tilmelding skal ske senest den 26. marts 2023 til specialeplanlaegning@sst.dk.

Proces om de indmeldte specialfunktioner

Sundhed Danmark har indmeldt 81 specialfunktioner, hvor de vurderer, at der kan være kapacitetsudfordringer. Danske Regioner har indmeldt 13 specialfunktioner, hvor de vurderer, at der kan være kapacitetsudfordringer.

 

Der er et overlap på 9 specialfunktioner, som begge parter har indmeldt.

 

Alle indmeldingerne er blevet vurderet, og det har resulteret i åbning af 11 udvalgte specialfunktioner.